Foto: Ulf Huett

Ett manifest för det handgjorda

Våren 2019 presenterades manifestet "Crafting Europe - a manifesto towards an European strategy for craft". Bakom manifestet står organisationen World Crafts Council Europe och dess medlemsorganisationer.

Inför sitt 40-årsjubileum genomförde World Crafts Council Europe Länk till annan webbplats. (WCCE) en enkät bland sina medlemmar för att ringa in de utmaningar som konsthantverk och handgjort skapande står inför. Resultatet från rundfrågningen utgör grunden till det manifest och den handlingsplan som WCCE presenterade tidigare i år.

Handlingsplanens punkter lyfter frågor kring bland annat hantverkets betydelse i dagens samhälle, att den kreativa sektorn bör uppmärksammas som en väg mot ett hållbart samhälle, att statistik kring företagande i KKN-sektorn saknas samt hur kunskapsöverföring inom slöjd och hantverk bör möjliggöras och säkerställas.

I planen finns också ett förslag om att inom ramen för det kommande EU-programmet Kreativa Europa 2021-2027 Länk till annan webbplats. proklamera ett ”European Year of Craft”.

Läs manifestet Crafting Europe – a manifesto towards an European strategy for craft Länk till annan webbplats.


WCCE är en av fem avdelningar inom World Crafts Council Länk till annan webbplats. som grundades i USA 1964. Den internationella och ideella organisationen har som målsättning att stärka det handgjorda skapandets status i samhället i stort med särskilt fokus på kulturella och ekonomiska perspektiv - konsthantverk och slöjd ska ses som en viktig och bidragande sektor i samhället.

Organisationen arbetar med utbytesprogram, konferenser och utställningar över hela världen. I arbetet ingår att bygga upp ett internationellt nätverk av utövare och organisationer för slöjd och konsthantverk i hela Europa. WCCE har idag 31 medlemsorganisationer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är medlem i WCCE sedan 2018.