Frodvuxet slöjdgalleri 2019

Frodvuxet slöjdgalleri

Under två veckor har två slöjdare testat ett nytt försäljningskoncept genom att driva ett slöjdgalleri; att som slöjdare vara på plats och arbeta i en pop up-butik som samtidigt är en utställning och en verkstad.

Slöjdarna Niklas Karlsson och Daniel Lundqvist upptäckte att de hade ungefär samma funderingar kring att sälja slöjd. Slöjden som tillverkningssätt är iögonenfallande och lockande. Att som slöjdare exponera både produktionssätt och produkter för kunder och intresserade. De formulerade ett gemensamt projekt och sökte bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Frodvuxet slöjdgalleri planerade för att synas i fyra städer men av olika anledningar blev det blev två ställen under en vecka vardera; Östersund och i Stockholm. Att leta, utvärdera och boka lokaler och har tagit mycket tid, samt att planera event och ta fram trycksaker och webbsida.

Frodvuxet slöjdgalleri 2019

I projektets redovisning konstateras att det idag saknas exponeringsytor för slöjd, platser där slöjdare på enkelt sätt kan komma och visa upp sin slöjd och i viss mån sig själva. Men att som enskild slöjdare få till en sådan mötesplats med sina kunder är både arbetskrävande och orealistiskt. Det är en stor arbetsinsats att sköta planering och logistik på egen hand.

Att se slöjd tillverkas samt att få uppleva närvaron av tillverkningsprocessen i de föremål som säljs gör att kunderna dras till produkterna. Många kunder som kommit in i galleriet är slöjdare själva eller är intresserade av hantverk och vill prata om tekniker, redskap, metoder. Slöjdaren får då inte betalt för den pedagogiska insatsen eller för tiden att prata slöjd i största allmänhet.

Frodvuxet slöjdgalleri 2019

En central frågeställning i projektet har varit att slöjden inte tål de påslag som behövs för att driva en butik. Utan projektbidrag skulle vinsten från försäljningen ätits upp av lokalhyror, förarbete och transporter.

Frodvuxet är en slöjdstudio bestående av två slöjdare som har börjat samarbeta kring försäljning och företagande. De har för avsikt att utvidga nätverket och samarbeta med slöjdare med liknande funderingar.

 

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt
2 förstudier och 15 projekt. Projekten slutredovisas senast 1 november och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras fortlöpande vartefter redovisningarna kommer in.