Mönstra näver 2019

Mönstra näver 2019

Mönstra näver

Näver har använts under tusentals år i Norden. Det är slitstarkt, fukttåligt, antibakteriellt och vackert. Projektet Mönstra näver ville förena den traditionella näverslöjden med nya mönstertekniker och estetiska uttryck för att vidareutveckla hantverket.

Marmorering har traditionellt använts för papper och bokomslag. Kerstin Sylwan och Sara Danielsson ville testa att anpassa tekniken till näver och sökte projektbidrag från NFH.

Intresset för näver ökar och marmorering ligger i tiden.

Det praktiska arbetet genomfördes på Kvarnbyns handpappersbruk i Mölndal. Kvarnbyns handpappersbruk har bland annat kurser i papperstillverkning, bokbinderi, kalligrafi och marmorering av papper. Här fanns bra arbetslokaler och mycket kunskap. Vid två workshoptillfällen deltog näverslöjdare Arja Bäckström som har stor erfarenhet av materialet näver och har gått kurser i marmorering på papper.

Mönstra näver 2019

På handpappersbruket genomfördes praktiska workshops under juni och augusti där olika bindemedel, färger och tekniker testades för att skapa nya mönster. Näver har helt andra förutsättningar än papper och kräver därför en annan marmoreringsteknik.

Totalt gav arbetet drygt hundra provbitar i näver som dokumenterats noggrant med anteckningar om genomförande och resultat. Att experimentera med nya tekniker och mönsterbildningar är en pågående process som hela tiden väcker nya frågor.

Mönstra näver 2019

Projektet var en startpunkt för ett arbete som kommer fortsätta även efter projekttiden. Nästa steg är att skapa produkter där mönstringen kan användas och kommer till sin rätt.

En PDF med projektets viktigaste resultat finns här. Pdf, 1.6 MB.

Projektägare: Kerstin Sylwan enskild firma och Sara Danielsson, Designstories

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt
2 förstudier och 15 projekt. Projekten slutredovisas senast 1 november och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här forlöpande vartefter redovisningarna kommer in.