Projekt Hantverksfilmfestival 23 mars 2019. Foto: Leksands folkhögskola

Lärlingar i foajén på Hantverksfilmfestival i Leksand 23 mars 2019

Premiär för Hantverksfilmfestival

I våras genomfördes Sveriges första Hantverksfilmfestival i Leksand. 28 filmer om och med hantverk visades i kombination med öppna verkstäder på Leksands folkhögskola och Sätergläntan. Filmfestivalen genomfördes med projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Förebild för Hantverksfilmfestivalen var Storbritanniens hantverksfilmfestival Real to Reel. Visningsrätt för 28 korta filmer om och med hantverk hyrdes från brittiska Crafts Council. Filmerna visades på Bio Visir i centrala Leksand uppdeladepå två visningar om 70 minuter vardera den 23 mars 2019.

Arrangörer var Leksands folkhögskola, Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk samt YH-utbildningen Hantverkslärling.

Intresset för hantverk ökar och vi ser flera nya programserier med hantverk i fokus på olika TV-kanaler och streamingtjänster. Styrkan i Hantverksfilmfestivalen i Leksand är att här kombineras upplevelsen av hantverk, slöjd och design på film med mötet med utövare, verkstäder, verktyg och material i verkligheten.

Projekt Hantverksfilmfestival i Leksand 23 mars 2019. Foto Leksands folkhögskola

Hantverksfilmfestivalen kombinerades med öppna verkstäder på Leksands folkhögskola och på Sätergläntan. Två inbjudna lärlingar från YH-utbildningen var på plats biofoajén och visade upp sina arbeten.

Öppna verkstäder på Sätergläntan. Projekt Hantverksfilmfestival i Leksand 23 mars 2019. Foto Leksands folkhögskola

Kvällen före festivaldagen visades filmerna för studerande och personal från folkhögskolan, Sätergläntan och Hantverkslärling som träffades och knöt nya kontakter.

Sammanlagt sågs filmerna av 120 personer.

Projekt Hantverksfilmfestival i Leksand 23 mars 2019. Foto Leksands folkhögskola

För att göra filmfestivalen mer tillgänglig gick en gratis buss gick från Stockholm och Borlänge.

Planer finns att genomföra en ny Hantverksfilmfestival i Leksand i mars 2020. Kanske finns ett intresse även på andra ställen i landet.

Leksands Folkhögskola Länk till annan webbplats.

Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk Länk till annan webbplats.

YH-utbildning Hantverkslärling Länk till annan webbplats.


Projektet Hantverksfilmfestival 23 mars 2019 genomfördes med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här.