Weave of the Month Club 2019. Foto Arianna E Funk

Weave of the Month Club 2019

Svenska vävtraditioner till hela världen

Varje månad får medlemmar i Weave of the Month Club en ny vävnota, bilder och inspiration till ett projekt som är inspirerat av svenska vävtraditioner men designat för moderna behov. Arianna E Funk har fortsatt utveckla sin prenumerationstjänst under året med projektstöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Weave of th Month Club startades 2018 som en företagsidé inom handvävning med målet att sprida svenska vävtraditioner till ny publik och marknader.

Vävaren Arianna E Funk Länk till annan webbplats. skapar vävnotor för olika bindningar och garn som en gång i månaden skickas som en PDF till medlemmarna. Tjänsten är internationell så instruktionerna kommer både på svenska och engelska men vävnotorna görs på ”det svenska sättet”. Möjlighet till ett analogt medlemskap finns också, då kommer även ett handvävt prov och en garnkarta skickat till prenumeranten.

Weave of the Month Club erbjuder ett nytt sätt att konsumera information och kunskap om svensk vävning och uppmanar till personligt engagemang i den fysiska upplevelsen av att väva på svenska - men på sitt eget sätt.

Stödet från Nämnden för hemslöjdsfrågor möjliggjorde att garn och material under året nästan uteslutande kommit från mindre skandinaviska producenter samt att formgivning av webbsida och emballage för utskick har uppdaterats.

Weave of the Month Club 2019

If you’re a weaver, you should join Weave of the Month Club Länk till annan webbplats., a subscription service I created to liven up the world of weaving drafts.

 

Under året har Weave of the Month Club uppmärksammats i flera kanaler internationellt och medverkat i svenska tidskriften Vävmagasinet. Sammanlagt har antalet medlemmar i Weave of the Month Club ökat under året.

Arianna E Funk och Miriam Parkman kommer under våren 2020 ut med boken ”Att väva” Länk till annan webbplats. på Natur & Kultur.


Projektet Weave of the Month Club 2019 har genomförts med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..