Hemslöjd Humaniora

Att förstå hemslöjd på sitt eget sätt

Hemslöjd är otroligt rikt på skäl till varför det ska finnas. Allt för få skäl används. Det behövs olika skäl för olika människor. Därför krävs det en så rik mångfald som möjligt. Detta är grundtankarna bakom projektet Hemslöjd Humaniora som genomförts med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Hemslöjd Humaniora vill att fler förstår fler värden i det handgjorda. Vägen dit är att stötta människor att förstå hemslöjd på sitt eget sätt och att de ser värdet utifrån vad de själva tycker är viktigt. Då krävs en mångfald av mångfacetterade vägar till en personlig förståelse. Förutom att det är allmänt berikande så är det också en nödvändighet att bära fram så många värden och betydelser som möjligt för hemslöjdens möjliga framtider.

Det som saknas måste skapas
Hemslöjd Humaniora har byggt upp och skapat en ny plattform med nya ingångar för hemslöjd inom området humaniora och humanvetenskap där det handgjorda alltid spelar en roll. Med egna produktioner, publika samtal, poddar och film samt andras material av liknande värde så har det skapats ett tillgängligt bibliotek på Youtube, Soundcloud och Facebook som tjänar till utvidgad kunskap, påverkan av synsätt och en rikare bild av handens görande, dess värde och betydelse i en rik flora av olika sammanhang. Det har blivit en sammanhållen helhet som växer över tid och som finns tillgänglig

De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd kan förstå på något annat sätt.

Ett av de bästa sätten att faktiskt få en uppfattning om helheten och mångfalden av vinklar i projektet är att helt enkelt scrolla på Hemslöjd Humanioras Facebooksida. Hemslöjd Humaniora har skapat en helhet och ett samlat ”bibliotek” av tillgängligt material som går att hämta ifrån, återanvända och referera till.

Hand Huvud Människa - Hemslöjd Humaniora
Hemslöjd Humaniora kommer fortsätta även efter projekttiden avslutats. Det uppbyggda biblioteket av material kommer att vara fortsatt tillgängligt och tillföras mer. Under våren görs en reprisserie av eget producerat material och de produktioner som kommit till stånd ur projektets samarbeten delvis riktat till nya målgrupper. Idéer för andras plattformar och andra samarbeten är formulerade och igångsatta.


Hemslöjd Humaniora har genomförts med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För år 2019 beviljades projektet 100 000 kr, för 2017 och 2018 beviljades Hemslöjd Humanior 300 000 kr resp 200 000 kr.

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..