Projekt Koncept Slöjd håller 2019

Verktygslåda för hållbarhetsarbete

Koncept Slöjd håller är ett samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Värmland som genomförts under 2019 med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Målgruppen är Sveriges regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare som kan använda den grafiska manual som tagits fram i projektet som en ”hållbarhetsstämpel” på event kopplade till cirkulär ekonomi och arbetet med Agenda 2030.

Koncept Slöjd håller är en verktygslåda med praktiska tips och idéer att användas i hemslöjdskonsulenternas regionala arbete med hållbarhetsfrågor. Det gemensamma konceptet kan även bidra till att göra hemslöjdskonsulenter och utvecklare mer synliga och stärka yrkeskåren samt att öka möjligheterna att delta som samarbetspart och resurs i andra sammanhang som handlar om hållbar konsumtion eller på annat sätt kopplar till målen i Agenda 2030.

Många nya initiativ inom cirkulär ekonomi eller deliningsekonomi har höjt statusen för hemslöjdens hållbarhetsarbete och lockat en ny målgrupp och nya samarbetsparter.

Koncept Slöjd håller anknyter till webbplatsen www.slojdhaller.se Länk till annan webbplats. , som drivs av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter och kommer att ingå i projektet Slöjdens plattform som erhållit utvecklingsbidrag från Kulturrådet.

Foto Projekt Koncept Slöjd håller 2019

Under året har Slöjd håller lyfts fram i samband med lagningsverkstäder i publika arrangemang vid tre tillfällen. Särskilt framtaget informationsmaterial om lagning har använts som en form av undervisningsmaterial Länk till annan webbplats. och samma material finns också att tillgå genom webbsidan Slöjd håller. Under lagningsverkstäderna har tillfälle getts att testa idéerna om innehåll i den verktygslåda som den grafiska manualen är för konceptet Slöjd håller.

Projektet Koncept Slöjd håller genomfördes under 2019 med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..