Foto Hälsinglands museum

Rosa Taikon, romsk konstnär och inspiratör

Efter Rosa Taikons bortgång 2017 donerades Rosa Taikons ateljé till Hälsinglands museum av Taikons dödsbo. Donationen är unik och synliggör både romsk tradition, ett unikt kvinnligt konstnärskap i Sverige såväl som en del av Sveriges socialpolitik och kulturhistoria.

Under 2018–2019 har materialet i donationen dokumenterats, strukturerats och upptagits i museets samlingar med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg och Statens Kulturråd. Totalt uppgår i samlingen till ca 2000 föremål och bildar idag Rosa Taikons samling vid Hälsinglands museum. Arbetet med samlingen sker i nära kontakt med givarna till museet, Taikons anhöriga.

Rosa Taikons metoder för att bevara och utveckla romskt hantverk har tidigare inte dokumenterats. Hennes estetik såväl som hennes hantverksskicklighet är världsunik och bör komma en större publik till del för att utveckla silversmideskonsten.

Ett samarbete mellan Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) och Hälsinglands museum har arbetats upp under flera års tid, vilket möjliggör kontextbyggande kring utställningen. Under hösten 2019 visas RKCs utställning ”Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva Länk till annan webbplats.” på Hälsinglands museum.

I projektet samverkar museet även med Christina Zetterlund, lektor i konsthantverkshistoria vid Linnéuniversitetet och tidigare professor vid Konstfack. Genom kunskapsbyggande seminarier och nätverksarbete avser museet att knyta till sig ytterligare forskning på området.

Hälsinglands museum, Projekt Rosa Taikons verkstad Länk till annan webbplats.


Projektet Rosa Taikon, romsk konstnär och inspiratör genomfördes under 2019 med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..