Projekt Produkter i ticka. Jennie Adén

Brickbord. Projekt Produkter i ticka. Jennie Adén 2019

Ticka - ett oväntat råmaterial

Formgivaren Jennie Adén drivs av att arbeta med hela processen, från förädling av råmateri­al, formgivning till själva tillverkningen av produkter. Genom projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor har hon kunnat utveckla en ny teknik och ett hantverk som möjliggör att skapa produkter i ticka.

Projektet har utforskat en process där Jennie Adén skapat produkter helt själv, från att ha gått ut i skogen och plockat en råvara, utvecklat en bearbetningsteknik och tillverkat brukbara produkter. I projektet har lika mycket vikt på formgivning som material och hantverk lagts; ett samarbete mellan hemslöjd och design.

Jennie Adén säger att hon arbetar i en gränsvärld mellan konsthantverk, slöjd och formgivning. I sitt examensarbete Down to Earth på Beckmans Designhögskola form­linjen våren 2018 skapade hon produkter baserat på fem olika råmaterial utvunna inom en mils area i Värmland, bland annat askar tillverkade av ticka. Genom projektbidraget från Nämnden för hemslöjdsfrågor gavs möjlighet att testa och utveckla tre större produkter där materialet tickas möjligheter och begränsningar har undersökts samt olika konstruktioner och bearbetningstekniker har prövats.

Projektet pågick sporadiskt under ca 6 månader och tre produkter togs fram; en lamparmatur, ett brickbord och en hylla. Den “naggiga” kanten ger produkterna en mer naturlig och okontrollerad känsla och knyter an till skogen och själva tick­ans utseende.

Projekt Produkter i ticka. Jennie Adén 2019

Armaturen har visats under Stockholm Design Week 2019 i Svensk Hemslöjds utställ­ning Mellan handen och ögat, en samlingsutställning kurerad av Cia Wedin med utvalda föremål som berörde ämnet slöjd, hantverk, hållbar­het och lokal produktion. Brickborden ställdes ut på Rackstadmuseet i Arvika hela sommaren och hösten 2019.

Idag står vi inför en stor samhällsförändring där vi måste konsumera och leva mer hållbart och göra alla våra val väl. Projektet Produkter i ticka visar att man kan “gräva där man står” för att hitta oväntade råmaterial till att göra produkter av och samtidigt uppmärksamma lokala möjlig­heter och resurser genom design och hantverk. Genom att arbeta med hela processen skapas även en stor respekt för råvaror och hur väl vi måste förvalta och respektera dem.

Jennie skulle gärna vilja bedriva någon typ av workshop och lära ut sin teknik eller ingå i ett större samarbete med andra kreatörer där konst, slöjd och design lyfts fram genom olika uni­ka och udda material. Kontakta gärna henne!

www.jennieaden.se Länk till annan webbplats.

 

För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..