Foto: Romskt Kulturcenter i Malmö

Romska ungdomar satsar på hantverk

Det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon drivs av Romska Kulturcentret i Malmö. I redovisningen av år 3 till Nämnden för hemslöjdsfrågor lyfts de insatser som genomförts under året. Projektets uppsatta mål är att synliggöra romskt traditionellt hantverk samt möjliggöra för romska ungdomar att utveckla och utöva hantverk i framtiden.

Det övergripande målet för det fleråriga projektet som är att re-vitalisera det romska hantverket. Efter Rosa Taikon finns ingen aktiv romsk hantverkare i Sverige som kan föra fram och utveckla romskt hantverk eller inspirera andra till att ta vid. Därför har Romska Kulturcentret satsat på att inspirera romska ungdomar och låta dem prova på olika sorters hantverk i samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund. Sammanlagt har ett trettiotal ungdomar från hela Skåne medverkat. Från denna stora grupp kommer en kärngrupp om cirka tio ungdomar 16-22 år att vara i fokus under kommande projektår.

Projektets framgångsfaktorer har varit engagerade ungdomar som är mottagliga för att lära sig nya saker, engagerade lärare och samarbetspartners samt till tillgång till en nationell utvecklare för romskt hantverk.

Foto: Romskt kulturcenter i Malmö

Under året har även yngre barn fått prova på att arbeta i olika material.

Inom projektet har även en nationell inventering av romska smycken gjorts bland den äldre gruppen romer som äger dem. Smyckena har dokumenterats och föremålens historier berättats. Ur inventeringen skapades vandringsutställningen Romska smycken och en bok med samma namn. Hittills har Romska smycken ställts ut på Regionmuseet Kristianstad, Hälsinglands museum samt Stadsarkivet i Malmö. Boken Romska smycken har distribuerats till utställningens besökare samt till 287 skolbibliotek.

Förutom Romska Ungdomsförbundet och Skånes Hemslöjdsförbund har Romska Kulturcentret i Malmö samarbetat med Hälsinglands museum och Regionmuseet Kristianstad. Projektet har finansierats av Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kulturrådet samt Stiftelsen Postkodlotteriet.

Romska Kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats.

Romska Kulturcentret i Malmö har tidigare beviljats 250 000 kr år 2018 och 250 000 kr år 2017 för det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Från och med 2019 har Romska kulturcentret även uppdraget att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk.
För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här Länk till annan webbplats..