Robert C Clarke och Marie Ekstedt Bjersing. Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium 28-30 aug 2019. Foto Git Skoglund

Robert C Clarke och Marie Ekstedt Bjersing.

Trädgårds- och textilhistoriskt seminarium i Lund

Den 28-30 augusti i år bjöd Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik, i samarbete med Svenska Vävakademin, in till en tvärvetenskaplig konferens om trädgårdshistoria och textilproduktion. Seminariet genomfördes med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Seminariets huvudfokus var den nya forskning som under senare tid har börjat förändras när det gäller förhistorisk och medeltida textilproduktion. Till exempel har plantor som hampa, nässla och humle haft större betydelse som råmaterial i den skandinaviska kulturen än vad som tidigare har uppmärksammats. Det i kombination med att arkeobotanisk forskning idag generellt har ett större fokus på trädgårdsodling och hortikultur istället för som tidigare i storskaliga sammanhang och agrikultur. Målsättningen med semineridagarna var att öppna för en tvärvetenskaplig dialog mellan trädgårdshistoria och textilproduktion.

De inbjudna föredragshållarna var forskare som arbetar med plant- och textilfynd ur ett nordiskt perspektiv och på samma gång representerar varierande discipliner inom dessa fält.

Trädgårds- och textilhistoria: ett möte mellan hortikultur och textilproduktion ur nordiskt perspektiv 28-30 augusti 2019 (program Länk till annan webbplats.)

  • Git Skoglund, textilhistoriker, Göteborg
  • Amica Sundström, textilarkeolog, Historiska museet, Stockholm
  • Jens Heimdal, Archaeobotanist och kvartärgeolog, Historiska museet, Stockholm
  • Sabine Karg, Archaeobotanist, Freie University, Berlin
  • Per-Arvid Åsen, 1:e konservator i botanik, Universitetet i Agder, Norge
  • Jenni Suomala, Hantverksforskare, Universitetet i Helsingfors
  • Krista Vajanto, Textilarkeolog och lab. koordinator på Nanomikroskopiskt center, Aalto Universitetet, Espoo, Finland
  • Marie Ekstedt-Bjersing, textilhistoriker, Göteborg / lärare på Sätergläntan, Dalarna
  • Tytti Juhola, PhD student, Helsingfors Universitet

Eftersom historisk odling av textilplantor intimt hänger ihop med trädgårdsmiljöer bidrog seminariet till att lyfta in det textila området i nya sammanhang och på samma gång bidra till ökad kännedom om textilier av plantfibrer i trädgårdshistoriska fält. Effekten av att lyfta fram textilhistorisk forskning med trädgårdshistorisk forskning har öppnat för ett nytt sätt att se på textilkulturen.

Ett sammandrag av seminariet är publicerat genom Bulletin för trädgårdshistorisk forskning Länk till annan webbplats.som utkommer en gång per år, samt via Archeogarden Länk till annan webbplats., Trädgårdsarkeologi och Grön kultur.

Seminariet samlade ca 60 personer. Platsen för seminariet var Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, i närheten av Botaniska trädgården i Lund.

 

Seminariet genomfördes med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här Länk till annan webbplats..