Logotype för podcasten Hemslöjdens historia

Ny podcast om hemslöjdens historia

Hemslöjdsrörelsen består och har bestått av människor som tagit beslut, gjort val, haft vänskapsband, bråkat med varandra och haft starka drivkrafter. Utvecklingen av Hemslöjden från sent 1800-talet fram till idag bygger på dessa människor. De är anledningen till att det idag är enkelt att utöva hemslöjd och slöjd. Men vilka var de? Vad drev dem, vad ville de uppnå och vilka spår av dem kan vi se i dagens hemslöjd?

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade stöd under 2019 till uppstart av podcasten Hemslöjdens historia. Under projekttiden har fyra avsnitt producerats – två av dem i samarbete med Hälsinglands museum.

I den första säsongen kommer vi att prata om varför industrifamiljer grundade hemslöjdsföreningar, om att tvivla på värdet av en 17 år lång inventering och om det är symboliskt eller inte att tälja en pinne.

Projektgruppen har under hösten träffat fyra personer och talat om hemslöjd ur personliga perspektiv. Två av intervjuerna har skett med huvudpersonerna för avsnittet. De andra två avsnitten har handlat om personer som är döda och då har intervjuerna skett med personer som har specialkunskap om huvudpersonerna.

En avslutande fråga som vi ställt till dem som vi har intervjuat är vad de ser för behov av vidare forskning inom hemslöjdsfältet. Svaren som de levererar är en guldgruva för dem som söker forsknings- eller uppsatsämnen, eller de vill göra egna studier av området.

Det första avsnittet släpps på fredag 29 november. Då intervjuas Gunilla Lundahl som har suttit i styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd och som för precis 50 år föreläste om hur Hemslöjden skulle kunna vara ett debattorgan för frågor som rör livsmönster, minoriteters rättigheter, produktionsformer och attityder till miljön.

Lyssna på Hemslöjdens historia! Länk till annan webbplats.

Podcasten Hemslöjdens historia görs av Mia Lindgren, Elin Thomasson och Elina Holmgren.

 

Podcasten Hemslöjdens historia startade med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här Länk till annan webbplats..