Gustav väver. Filmprojektet Med manlig blick...

Textilt hantverk ur manligt perspektiv

Slöjd Stockholm har lyft frågor kring manlighet och slöjd i filmprojektet "Med manlig blick..." Tre filmer om tre män som ägnar sig åt de traditionellt kvinnligt kodade slöjdformerna sömnad, spinning och vävning.

Slöjd Stockholms ser en tydlig snedfördelning avseende kön inom sin verksamhet med en majoritet kvinnliga deltagare. Beror obalansen på att kvinnor har lättare att intressera sig för det stereotypt manliga inom slöjdområdet, istället för tvärtom? Eller är beror det kanske på att män är mindre intresserade av att dela med sig av sitt slöjdintresse till andra?

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade stöd till filmprojektet ”Med manlig blick…” som syftat till att undersöka detta närmare samt lyfta frågor som rör manlighet och slöjd. Slöjd Stockholm har under 2019 samarbetat med dokumentärfilmarna Agnes Wentzel Blank och Rikard Nilsson, två unga dokumentärfilmare som fått tänka fritt kring slöjd och jämställdhet.

Slöjd Stockholm valde att söka medverkande till filmerna genom sina digitala kanaler och fick kontakt med 18 kandidater. Vid ett urvalsmöte där olika alternativa filmberättelser beslutades om en sammanknuten berättelse i tre delar. Valet föll på tre män som håller på
med olika former av textil slöjd för att få tre personliga perspektiv på hur det är att vara man
och arbeta med en traditionellt kvinnligt kodad slöjdform. De tre filmerna handlar om Fredrik som syr, Gustav som väver och Stefan som spinner.

Vår uppfattning är att en diskussion om manlighet och slöjd sällan hörs eller ses i filmer om textilhantverk. I filmerna har vi blandat ett traditionellt porträtt av slöjdare med en framåtsträvande diskussion kring genus. En förhoppning är att det kan öppna för samtal mellan de som riktar kritik mot att män håller på med textilslöjd och de som möts av kritiken.

Slöjd Stockholm har som ambition att delta vid en filmfestival med filmerna för att få större spridning och publicitet utanför de etablerade kanalerna. Efter premiärvisning kommer filmerna att publiceras i Slöjd Stockholms olika kanaler.

Slöjd Stockholmlänk till annan webbplats

 

Filmprojektet "Med manlig blick..." har genomförts med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här länk till annan webbplats.