Seminarium Hur känns kvalitet? Foto: Pernilla Ekenståhl

Hur känns kvalitet?

Under branschdagarna för svensk ull i början av november presenterades det projekt som Pernilla Ekenståhl arbetat med under sin praktiktid på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Projektet heter "Hur känns kvalitet? Ett projekt om material och mode".

"Tre textila händelser i Sverige under 2019 inspirerade mig till höstens arbete; en inställd modevecka, en statligt finansierad informationskampanj gällande hållbar textilkonsumtion samt Nämnden för hemslöjdsfrågors eget arbete med att organisera den svenska ullproduktionen att bli till en nationell resurs. Utifrån detta lokaliserades tre aktiva områden projektet kom att kretsa kring - mode, hållbarhet och material.

För att ta reda på tankar kring dessa tre begrepp anordnades en seminariedag på Filmhuset i Stockholm. Studenter vid Centrum för modevetenskap från Stockholms universitet, nästa generations modevetare, bjöds in för att diskutera hållbarhet ur ett praktiskt, textilt materialperspektiv. Förhoppningen var att skapa en bro mellan deras teoretiska skolning och förståelsen för praktisk kunskap om textila material. Jag ville öppna för samtal, höra studenternas tankar och helt enkelt se vad som händer när teori möter praktik.

Den modevetenskapliga undervisningen bygger till stor del på teoretisk forskning och inom området skiljs begreppet mode från kläders praktiska funktion. Vad händer vid en utbildning om det teoretiska fenomenet mode, skild från praktisk förankring i materialet? Att just dessa studenter ville samtala kring mötet mellan teoretisk och praktisk kunskap om ull kändes därför som en möjlighet med chans till en och annan spännande diskussion.

Foto: Pernilla Ekenståhl

Under seminariet föreläste Annkristin Hult om förutsättningarna för den svenska ullens framtid och Ida Wertsén, magisterstudent i textilvetenskap vid Uppsala universitet, föreläste om sin forskning om hållbar klädkonsumtion. I en workshop mötte studenterna materialet ull utifrån fyra olika perspektiv; fibern, tyget, plagget och konsumenten. Vid de olika stationerna uppmuntrades praktisk kontakt med materialet då materialkunskap lagras i kroppen just via känseln. Mötet med material blev uppskattat, en grupp använde inte bara känseln utan även hörseln, för att avgöra om tröjan de diskuterade var av ull eller akryl. Många studenter uttryckte även ren glädje över att fått möta materialet ull på, för dem, nya sätt.

Studenterna visade överlag ett fantastiskt engagemang och intresse under dagen. Många spännande tankar lyftes och diskuterades. Bland annat förutsättningar och problematik för förmedlande av kunskap i butiker, möten mellan anställd och kund, arbetsvillkor och dess påverkan på materialkunskap, fördomar om olika material samt miljöfrågor rörande konsumtion, e-handel och märkningar.

Det var spännande att se att en liten mängd ull kan starta stora kreativa idéer, bredda människors nyfikenhet om material och stå som länk i mötet mellan teori och praktik. Jag blev positivt överraskad av studenternas engagemang och intresse under dagen. Förhoppningsvis lyckades projektet inspirera studenterna till att fortsätta att utveckla och lagra sin materialkunskap både via teori och praktik. För det behövs!"

Pernilla Ekenståhl
pernilla.ekenstahl@nfh.se

 

Pernilla Ekenståhl läser sista året på kandidatprogrammet i Kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet. Under hösten 2019 gjorde hon sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Nämnden för hemslöjdsfrågor.