Foto: Nils Johan Labba

Kurslokal Årosjokk

Sameslöjdaren Nils-Johan Labba fick ärva ett äldre fritidshus drygt 5 mil utanför Kiruna. Genom projektbidrag från bland andra Nämnden för hemslöjdsfrågor har huset nu byggts om till en verkstad med plats för lärlingar och kortkurser i duodji, samisk slöjd.

Våren 2017 tilldelades Nils-Johan Labba Hanverksrådets mästarbrev i duodji, vilket gör det möjligt att ta emot lärlingar. Eftersom verkstaden inne i centrala Kiruna inte hade plats för mer än en person och lärlingsarbete och kortkurser är ett vanligt inslag i Nils-Johans slöjdföretag behövdes en större lokal..

I mars 2018 fick Nils-Johan ärva ett fritidshus av sin morfar och en ny möjlighet till en större verkstad öppnade sig. Stugan på ca 58 kvm har nu byggts ut och rustats upp. Hela huset kommer att inredas till verkstad, helt utan boendedel, med rum för spånsug, materialrum och en kontorsdel.

På kort sikt kommer verkstaden göra det möjligt för intresserade att lära sig och prova på duodji. På lång sikt är tanken att projektet ska öka kunskapen om samisk bruksslöjd och öka intresset för att faktiskt använda slöjden som en hobby eller ett levande uttryck i vardagen, att det finns aktiva slöjdare i sápmi, vilket också gör att kunskapen och traditionen lever vidare även i nästa generation.

Lokalen ska förhoppningsvis vara helt funktionell lagom till våren och planen är att den första kursen ska hållas i lokalen hösten 2020.

Webbsida: Nils Johan Labba Länk till annan webbplats.

Facebook: NJ Labba Sameslöjd Länk till annan webbplats.

Instagram: @njlabba Länk till annan webbplats.


Projektet "Kurslokal Årosjokk." har genomförts med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här Länk till annan webbplats..