Foto: Anso Norling, Gotlands musuem

Momenehs afghanska vävstol

Momenehs vävstol har varit ett litet, men förhoppningsvis betydelsefullt, projekt som handlat om att ta tillvara kunskaper och kreativa förmågor hos en nyanländ. Dokumentation av såväl tillverkningen av en vävstol av afghansk modell och Momenehs vävning har pågått löpande under året och en utställning kommer att visas runt Gotland under 2020.

Momeneh Rasooli växte upp i textilstaden Mazar-i-Sharif i Afghanistan och där lärde hon sig att väva mattor. Nu bor Momeneh i Hemse på södra Gotland där hon gått en etableringskurs för nyanlända på folkhögskolan. På skolan bekantade hon sig med svensk vävning, som skiljer sig en del från hennes sätt att väva. Men hon kände sig inte helt bekväm med att väva i en svensk vävstol och började längta efter en vävstol av afghansk modell, för att kunna väva stående.

Initiativet till projektet kom från Birgitta Wallhorn, som då jobbade med nyanlända på Gotlands folkhögskola. Dokumentation av såväl tillverkningen av vävstolen som Momenehs vävning har pågått löpande under året och en utställning kommer att visas runt om på Gotland under 2020.

Första steget var att tillverka en vävstol av samma modell som Momeneh vävt på i Afghanistan. Det visade sig vara en ganska enkel konstruktion, i princip en ram på fötter, tillverkad i metall då det är mer hållbart än trä.

Foto: Anso Norling, Gotlands Museum

Momeneh står upp när hon väver, lägger i inslaget för hand och slår ihop väven med en kam. Hon har under projektet vävt åtta kelim-mattor i olika storlek och utförande. Ett traditionellt afghanskt mönster som hon vävde som ung, ett iranskt mönster och ett par egna mönster som hon hittat inspiration till på YouTube. Hon gillar färg och det syns i hennes mattor!

Tanken var först att Momeneh skulle väva hemma men grannen i våningen under stördes av ljudet, så hon blev tvungen att flytta vävstolen. Som tur var fick hon då ha vävstolen på folkhögskolan i Hemse. En fördel med det är att fler har fått möjlighet att se henne väva. Textilformgivaren och vävaren Barbro Lomakka har följt projektet under året och Momeneh har också haft utbyte med vävelever på Gotlands folkhögskola.

Foto: Anso Norling, Gotlands Museum

Momeneh och Barbro. Foto: Anso Norling

Under projektets gång förstod vi att det viktigaste var att ge Momeneh möjlighet att väva med sin teknik och dokumentera hennes kunskap. Nu kan hon både visa och berätta för andra vävare och eventuella uppdragsgivare vad hon kan.

Den stora utmaningen för Momeneh är att etablera sig inom slöjd- och formområdet och att få avsättning för sina alster. Många är intresserade av det hon gör men hon är besviken över att ingen hittills har velat köpa hennes mattor. Nu vill hon inte väva mer innan hon vet att hon kan sälja. Hon kämpar fortfarande med språket vilket gör det svårare för henne att nå ut. Förhoppningsvis kan utställningen och de mattor hon redan vävt vara steg på vägen men hon skulle behöva mer hjälp med marknadsföring och försäljning. En utmaning Momeneh har gemensam med många andra slöjdare och konsthantverkare.

I projektet Momenehs vävstol har hantverkskunskaper och kulturarv hos nyanlända synliggjorts. Målet att inleda ett ömsesidigt utbyte mellan vävare med olika bakgrund har påbörjats. Det arbetet kommer att fortsätta efter det här projektets slut.

Projektledare Anso Norling Länk till annan webbplats., slöjd och formkonsulent Gotlands Museum


Projektet Momenehs vävstol genomfördes med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här .