Malin Svensson smider i Smedjebacken. Foto Pea Sjölén. Projekt 7 kg järn, 2018.

Gästhantverkarprojekt att söka

Hantverkslaboratoriet i Mariestad utser varje år två-tre gästhantverkare som under 1-3 månader får möjlighet att fördjupa sig i sitt hantverk.

Hantverkslaboratorietlänk till annan webbplats, nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, stöttar forskning och utveckling inom hantverk genom bland annat gästhantverkarprojekt.

Som gästhantverkare får du vetenskaplig handledning samt ekonomiskt stöd under en till tre månader för att fördjupa dig i en problematik eller frågeställning som rör ditt hantverkliga arbete. Stöd till gästhantverkare syftar till att ge praktiker utrymme att själva utveckla praktiken.

Gästhantverkarprojekten redovisas på olika sätt; det kan bli en kurs, en film, en workshop, en rapport, en tryckt handledning eller något annat som gör att resultaten blir kända och är till nytta för fler.

Läs mer om genomförda projekt och hur du ansöker på Hantverkslaboratoriets sida.länk till annan webbplats


I år är smeden Jokum Lindlänk till annan webbplats en av gästhantverkarna med projektet Det dekorativa rokokosmidet i Sverige.

Tidigare gästhantverkare med slöjdanknytning är Beth Moenlänk till annan webbplats och Lotta Rahmelänk till annan webbplats.


Nämnden för hemslöjdsfrågor är ledamot i Hantverkslaboratoriets verksamhetsrådlänk till annan webbplats tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska kyrkan m.fl.