Tyg "Mossa" av Ulrika Krynitz. Foto: Ann-Sofie Svansbo

Nämnden för hemslöjdsfrågor distansarbetar

På grund av spridningsrisken av coronaviruset arbetar Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli hemifrån de närmaste veckorna och håller kontoret stängt.

Genom vår värdmyndighet Tillväxtverket har vi goda möjligheter att arbeta på distans genom verktyg i molnet samt administrativa system. Planerade möten genomförs men som videokonferens eller via telefon istället för att ses. Verksamheten fortsätter som vanligt men på ett mer flexibelt sätt. Idag har kansliets personal haft sitt första helt digitala arbetsplatsmöte och det fungerade utmärkt. Vi provar oss fram kring dagsrutiner och hittar lösningar vartefter behov uppstår.

Inställda konferenser och resor
Vårens inbokade konferenser, resor och möten är inställda respektive har skjutits på framtiden. Samtliga deltagare har informerats genom e-mail. Kulturrådets Samverkanskonferens är även den skjuten på framtiden och våra dialoger med regionerna om löpande verksamhet och nya kulturplaner får även de anstå. Vi arbetar vidare med kommande konferenser och seminarier samt undersöker olika möjligheter för digitala möten som ersättning.

Projektbidrag
Mottagare av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor har kontaktats då nuvarande situation kan komma att påverka genomförandet. I vissa fall kommer reviderad tidplan och budget att begäras in. På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte förlängning av projektperiod eller uppskov med redovisning beviljas.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss? Här finns våra kontaktuppgifter!