Foto Annsofie Svansbo

Kristider för frilansande slöjdare

Hur påverkar den rådande coronakrisen frilansande slöjdföretagare, slöjdare, kursledare med flera? Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar för att kartlägga situationen inom slöjdområdet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har idag skickat ut förfrågningar om hur verksamheten för de regionala konsulent- och utvecklarna inom hemslöjd påverkas av coronavirusutbrottet för att kunna föra bilden vidare till regering, regioner och andra myndigheter.

- Vi gör det här därför att vi vet att det saknas branschorganisation, det saknas en samlande röst från slöjdhåll och nu när man plockar fram olika lösningar för olika områden ska tryggas så är det viktigt att även slöjden omfattas av de åtgärder som vidtas, säger Nämnden för hemslöjdsfrågors kanslichef Friedrike Roedenbeck.

Flera branschorganisationer inom kultursektorn har på ett kraftfullt sätt uppvaktat regeringen och Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att det är viktigt att även slöjdsfärens utmaningar skildras.

Enkät om coronakrisens inverkan
Därför har en kort enkät tagits fram riktad till slöjdföretagare, slöjdare, kursledare med flera, för att få en så bra bild som möjligt av hur området drabbas och bäst kan få hjälp. Vi hoppas på många svar för att kunna bearbeta och sammanställa svaren till regeringen och berörda myndigheter. Vi är tacksamma för hjälp att sprida enkäten till berörda!

Coronavirusets inverkan på egenföretagare inom slöjd- och hantverk Länk till annan webbplats.

Enkätsvaren är anonyma. De bearbetade svaren och de slutsatser Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer att dra av enkätens svar sammanställs och publiceras också här på vår webbsida.


Några länkar som kan vara av intresse