Foto: Heli Björkman 2011

Förslag stöd till slöjdnäringen

Nämnden för hemslöjdsfrågor har genomfört två enkätundersökningar för att fånga upp hur den pågående coronapandemin påverkar slöjdsfären.

En enkät riktades till regionala hemslöjdskonsulenter/utvecklare och en riktades till slöjdföretagare. Svaren i enkäterna var samstämmiga, i princip all publik verksamhet har ställts in eller skjutits på framtiden och de slöjdföretagare som anlitats blir utan ersättning eller får den skjuten på framtiden. Det visade sig också att skriftliga avtal mellan offentlig uppdragsgivare och uppdragstagare ofta saknas vilket ger oklara rättsförhållanden mellan parterna.

Skrivelse till regeringen
Mot bakgrund av de två enkäterna har Nämnden för hemslöjdsfrågor skickat en skrivelse till regeringen med slutsatser och ett förslag till stöd av slöjdnäringen.

Läs skrivelsen till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: Nämnden för hemslöjdsfrågors förslag till åtgärd för stöd till slöjdföretagarna i samband med coronakrisen Pdf, 234.6 kB.

Kontakt
Kanslichef Friedrike Roedenbeck
friedrike.roedenbeck@nfh.se