Internationell ullkonferens på Gotland i höst

Den 8-10 oktober 2020 hålls Baltic Wool Conference i Visby, en årligen återkommande konferens med syfte att stärka kreativa näringar och ullindustri både regionalt och nationellt samt att vara en mötesplats för utvecklande av affärskontakter runt Östersjön.

Gotland har unika förutsättningar att – i samverkan med andra - utvecklas till ett ullkompetenscentrum för Sverige och Östersjöregionen, med särskilt fokus på den grå ullen från rasen Gotlandsfår. Hälften av landets gotlandsfår finns på Gotland, där också Sveriges enda storskaliga ulltvätteri bedrivs.

Länderna runt Östersjön har en utvecklad ullindustri där de baltiska ländernas kapacitet är vida större än den svenska. Genom att erbjuda en mötesplats i form av en internationell konferens skapas förutsättningar för erfarenhetsutbyten och ullindustriella samarbeten.

Flera innovations- och näringslivsstödjande satsningar och initiativ har tagits senaste åren för att stärka ullindustrin på Gotland av bl.a. Hushållningssällskapet  och Länsstyrelsen. Baltic Wool Conference finansieras av Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor med Hushållningssällskapet som huvudman. Arrangörerna planerar för en årligen återkommande konferens på Gotland.

Konferensen kommer att presentera ett tiotal föreläsare från Skottland, England, Finland och de baltiska länderna under två dagars konferens med teman som trender, forskning, affärsutveckling och innovation. Den tredje dagen ägnas åt studieresa till olika företag och lammgårdar.

Läs mer på Baltic Wool Conference Länk till annan webbplats.


Kontakt

Annkristin Hult, nationell utvecklare
annkristin.hult@nfh.se