Karin Martinsson

Praktik på distans

Karin Martinsson, student vid Kulturverkstan i Göteborg, gör just nu sin LIA (lärande i arbete) på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

-Jag heter Karin Martinsson och studerar till internationell projektledare på Kulturverkstan i Göteborg Länk till annan webbplats.. Förra veckan påbörjade jag min LIA (lärande i arbete) på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Eftersom samhällsläget är lite annorlunda än planerat gör jag min praktik på distans och har hemmakontor för att minska smittspridningen.

Min utbildning är en två-årig yrkeshögskoleutbildning som fokuserar på att ge oss studenter de verktyg som behövs i rollen som projektledare. Mycket handlar om att ge oss insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap samt att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Utifrån våra egna erfarenheter och intressen har möjlighet att styra inriktningen på våra LIA-perioder. Jag är utbildad textilhantverkare i grunden och sökte mig till Nämnden för hemslöjdsfrågor för att utveckla mina kunskaper kring hur kulturpolitik fungerar i praktiken på tjänstemannanivå utifrån samverkansmodellen och också för att få en större insikt och fördjupning kring slöjdområdet och hur det är samordnat i Sverige.

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning som drivs av Nätverkstan Kultur. Nästa utbildningsstart sker i augusti 2020. Ansökan är öppen till och med den 30 april. Länk till annan webbplats.