Foto: Skaparkollektivet Forma 2015

Foto: Skaparkollektivet Forma 2015

Avsaknad av avtal inom slöjdsfären

Enligt den enkät som nyss riktades till slöjdföretagare framkom att avtal sällan skrivs vid engagemang och uppdrag. Ett faktum som slår särskilt hårt i dessa tider.

I den enkät Nämnden för hemslöjdsfrågor spred för att fånga upp slöjdföretagarnas situation med anledning av den helt förändrade marknad som visade sig i coronavirusets kölvatten, framstod som ett av de största problemen att avtal sällan skrivs när slöjdföretagare engageras för utställningar eller som pedagoger. Denna avsaknad av avtal har lett till att många slöjdföretagare från en dag till en annan står helt utan inkomst och inte heller får ersättning för förberedande arbete inför t ex en kurs.

Behov av en branschorganisation

Slöjdsfären saknar branschorganisation och därmed finns inte heller mallar för avtal och rekommenderade priser för olika tjänster. En förhoppning är nu att när detta så tydligt framstår och så hårt drabbar området att en branschorganisation bildas och kanske ansluter sig till någon av de näraliggande områdenas organisationer.

Nedan hittar du några länkar med bäring på avtalsskrivning och branschorganisationer

Konsumentverket Länk till annan webbplats. – avtal och mallar

Verksamt Länk till annan webbplats. - affärsdokument

Konstnärernas Riksorgansation Länk till annan webbplats. – uppdrag & avtal, MU-avtal

Konsthantverkscentrum Länk till annan webbplats. – bli medlem

Bilda en branschorganisation?

Om du vill ha hjälp i dessa frågor eller är intresserad av att deltaga i bildandet av en branschorganisation kan du kontakta slöjdkonsulenterna i din region. Prata också gärna ihop dig med kollegor i branschen och kontakta gemensamt de näringsutvecklare som finns i er kommun eller region.


Kontakt
Friedrike Roedenbeck
kanslichef
friedrike.roedenbeck@nfh.se