Slöjdcirkusfabriken 2003. Foto Daniel Grizelj

Slöjdcirkusfabriken 2003. Foto Daniel Grizelj

Stöd att söka för kulturen

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet, behoven är stora och det är bråttom att få ut bidragen inom stödpaketet. Därför är Kulturrådets ansökningsperiod kort och ett högt söktryck förväntas.

Kulturrådet fördelar stöd till arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stödet omfattar evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Stödet omfattar evenemang som skulle ha hållits före den 31 maj 2020.

Tre olika stödpaket finns att söka;

  • utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
  • scenkonstföreställningar
  • konserter

Läs mer om ansökningstider och hur du söker på Kulturrådet Länk till annan webbplats..