Foto: Svenska Unescorådet

Nordisk klinkbåtstradition nominerad

Den 24 mars nominerade Sverige, tillsammans med Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Åland, nordiska klinkbåtstraditioner till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det är första gången Sverige nominerar till denna lista över traditioner, sedvänjor och bruk världen över.

Nomineringen av nordiska klinkbåtstraditioner har tagits fram av flera nordiska ideella organisationer med Forbundet Kysten i Norge som initiativtagare och har granskats av flera nordiska kulturarvsinstitutioner. I Sverige ansvarade Institutet för språk och folkminnen och Statens maritima och transporthistoriska museer för den vetenskapliga granskningen.

Det här är Sveriges första nominering till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Om de nordiska klinkbåtstraditionerna kommer att upptas på listan beslutas i december 2021.

Nordiska klinkbåtstraditioner
Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. I delar av Sveriges kustland håller man fast vid tekniken, framförallt när det gäller mindre båtar som ekor, snipor och jullar. Med konstruktion i klink menas att borden i skrovet överlappar varandra och att de fogats samman längs den överlappande kanten (lanningen). Mer information om klinkteknik finns här Länk till annan webbplats..

Konventionsarbetet i Sverige
Sverige ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2011. Konventionsarbetet i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen och är uppbyggt kring fyra s.k. expertnoder med tillhörande nätverk av utövare och ideella organisationer, utbildnings-, forsknings- och kulturarvsinstitutioner.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden för Traditionell hantverkskunskap där bl.a. Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, Sameslöjdstiftelsen, Instutitionen för kulturvård Göteborgs universitet, Arbetets museum, Örebro läns museum och Sörmlands museum ingår.

Institutet för språk och folkminnen ansvarar för att upprätthålla en nationell förteckning över immateriella kulturarv, Levande traditioner Länk till annan webbplats., till vilken alla kan lämna förslag.