Slöjdare bygger slöjdlounge Umeå 2014 Västerbottens läns hemslöjdsförening

Slöjdlounge 2014. Västerbottens läns hemslöjdsförening

Stor respons på extra projektutlysning

Det blev en hård prioritering när nämnden vid sitt sammanträde den 12 juni beslutade vilka ansökningar som beviljas stöd i den extra projektutlysningen 2020.

Den här utlysningen har fått mycket större respons än vad vi någonsin varit med om tidigare. Sammanlagt inkom 173 projektansökningar, mer än dubbelt så många som vi vanligtvis får i våra projektutlysningar. Vi är mycket glada över det, men samtidigt står det klart att både bredd och omfattning av området och dess behov är så mycket större än vad myndighetens resurser kan svara upp mot. Ansökningarna har genomgående haft en hög och intressant nivå vilket gjort prioriteringen i beredningsarbetet extra svårt.

Översyn former för stöd

Det stora gensvaret medför att vi vidgat vårt nätverk och våra kontakter till många nya personer och organisationer som vi vill fortsätta arbeta vidare med. Resultatet av vår extra utlysning 2020 har därför föranlett en kommande översyn över de former för stöd och utveckling som NFH bör arbeta med i fortsättningen.

Beviljade ansökningar

Det stora antalet sökande föranledde en mycket hård prioritering i nämndens bedömning då det endast fanns utrymme att bevilja 11 ansökningar om 30 000 kr vardera.

 1. Samtal & workshop om identitet och slöjdens betydelse för arbete med barn – Framtidsgymnasiet Öst AB, Nyköping (NFH 2020-048)
 2. Smörhönan Fanzine – Anna Bauer, Göteborg (NFH 2020-058)
 3. Pastorala ideal inom slöjd – Mia Lindgren, Åmål (NFH 2020-091)
 4. Inredning av jaquardvävstol – Almgrens Sidenväveri, Stockholm (NFH 2020-110)
 5. Tråd som tråd, ett smidesprojekt – Linnea Lindgren Ferrum Borealis Konst- och brukssmide, Töreboda (NFH 2020-120)
 6. #ödehusgardiner – Sara Kånåhols, Köpingsvik (NFH 2020-137)
 7. Att erövra det historiska trädgårdshantverket att slå häckar med huggsvärd och skäror – Gunnebo slott och trädgårdar AB, Mölndal (NFH 2020-168)
 8. Verktyg till laggning – Norea träverkstad, Siljansnäs (NFH 2020-170)
 9. Från frö till färg – Capellagården, Färjestaden (NFH 2020-171)
 10. Låhtåt – göra samiska skoband och band med flatflätning – Katarina Spik Skum, Jokkmokk (NFH 2020-178)
 11. Allemansmöbler – Klara Fahrman, Johanneshov (NFH 2020-195)

Ordinarie projektutlysning

Den 15 augusti – 15 oktober öppnar Nämnden för hemslöjdsfrågors ordinarie projektutlysning för projekt som ska genomföras under 2021. Där finns möjlighet att söka igen och även söka högre belopp än vad som var möjligt i extrautlysningen - läs mer om vår ordinarie projektutlysning här på vår sida.

Kontakt
Heléne Wallin, handläggare
Friedrike Roedenbeck, kanslichef