Foto Annkristin Hult

Ullrådgivare - ny utbildning

Till hösten startar en första elev på den nya lärlingsutbildningen för att bli ullrådgivare. En efterlängtad utbildning som leder till specialkompetens inom ullområdet som Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat till att få till stånd.

Under de senaste åren har den svenska ullnäringen lyfts i ett antal projekt, seminarier och insatser på både regional och nationell nivå. Olika initiativ till nysatsningar och innovation har tagits, och bland annat industri, högskola och modeföretag visar intresse för att satsa på en mer cirkulär produktion. Intresset för ullens egenskaper är stort men kedjan mellan fårbonden och slutkunden är dock lång och inte alltid en helt spikrak väg.

Det har saknats ett flertal sammanhållande länkar för ullhanteringen i Sverige. Fårägarna behöver hitta rätt kund till ullen, som måste samlas in rationellt. Många fårägare har hittills inte insett värdet av ullen. Det är några av de viktigaste orsakerna till att alltför mycket ull fortfarande slängs, säger Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Behovet av rådgivare med specialkompetens inom ull-området är stort. En rådgivare behöver, förutom ett stort nätverk, ha praktisk och teoretisk kunskap om hela kedjan inom produktionen, från avelsstadiet till slutprodukt. En ullrådgivare ska kunna arbeta som egenföretagare med kunskap även inom entreprenörskap, ekonomi och marknadsföring.

En ny utbildning

Nämnden för hemslöjdsfrågor har därför tagit i​nitiativ till en lärlingsutbildning för att bli ullrådgivare. Förslag till utbildningens innehåll har arbetats fram i samarbete med representanter för hela branschen i syfte att få en så heltäckande bild av yrket ullrådgivare som möjligt. Tillsammans med Stockholms Hantverksförening som driver Hantverksakademin, en yrkeshögskola med inriktning på de traditionella hantverken, har en yrkesplan för det nya yrket ullrådgivare tagits fram som sedan har godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Liselotte Erixon

Beslut hos Myndigheten för yrkeshögskolan fattades under våren 2020 och som första elev startar Liselotte Erixon sin lärlingsutbildning redan till hösten. Liselottes förhoppning efter utbildningen är att kunna hjälpa både de större och de mindre fårägarna i ullhanteringen och att kunna koppla ihop dem med industrin som i större utsträckning efterfrågar hållbara material i takt med att konsumenterna gör det.

- Det här är precis vad jag har önskat hela mitt liv, men det har inte funnits någon väg. Det är helt unikt, säger Liselotte som introducerades till ullen av en slöjdlärare i mellanstadiet som lät klassen karda och tova.

Den 2-åriga utbildningen som lärling sker hos flera olika handledare och baseras på hantverksmässig kunskap, men även storskalighet och industri ska innefattas för att skapa en helhetsbild av de möjligheter som finns att stärka den svenska ullnäringen genom att tillvarata och öka värdet på ullen.

 
Kontakt

Annkristin Hult, nationell utvecklare