Fågel slöjdad av Lars Petersson. Foto Heléne Wallin

Fågel slöjdad av Lars Petersson, Örebro

Regionala utvecklingsprojekt beviljade

Kulturrådets beslutade utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet med koppling till slöjd.

Inom ramen för samverkansmodellen finns möjlighet för organisationer som omfattas av modellen att söka utvecklingsmedel. Bidrag skall användas till utveckling utanför den enskilda organisationens utveckling och bidra till kulturpolitisk värdefull utveckling.

Kulturrådet har i slutet av maj beviljat utvecklingsmedel till bland annat ett antal projekt med slöjdkoppling.

  • Ájtte, Svenskt Fjäll-​ och Samemuseum: Nationell finansiering till EU-​projekt (Creative Europe) - 400 000 kr
  • Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter: år 2, webbplattform för Hemslöjdskonsulenter - 250 000 kr
  • Hälsinglands museum: Kunskaps-​ och metodutveckling gällande Rosa Taikons konstnärskap KUR 2019/2382 - 250 000 kr
  • Kalmar konstförening: Lära om arkivet - ett metodutvecklande designhistorisk projekt - 350 000 kr
  • Skånes hemslöjdsförbund: Hör och Gör - ett utvecklingsprojekt om barns slöjdande - 500 000 kr
  • Stiftelsen Wanås utställningar: Linum usitassimum – ett projekt för många - 200 000 kr
  • Östergötlands läns hemslöjdsförening: Slöjdresidens - 167 000 kr

Mer information om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet finns hos Kulturrådet Länk till annan webbplats..

 

Kontakt

Friedrike Roedenbeck, kanslichef