Foto Annsofie Svansbo

Stöd saknas till slöjdsektorn

Nämnden för hemslöjdsfrågor vill fästa regeringens uppmärksamhet på att enskilda företagare inom kulturarvsfältet, slöjdare och kulturhantverkare, fortfarande står utan riktat stöd och dessutom har mycket små möjligheter att söka bidragsmedel.

I ett pressmeddelande den 24 juni tillkännages att av regeringens anslag för stöd till det fria kulturlivet kommer 20 miljoner att omfördelas som extra krisstöd Länk till annan webbplats. till enskilda konstnärer och kulturskapare. Medlen kommer att fördelas av Konstnärsnämnden.

I en skrivelse till regeringen den 25 juni rapporterar Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) utfallet av den extra utlysning av projektbidrag som nämnden gjorde i maj 2020. Grunden till nämndens utlysning är att näringsidkare som äger firman själva, vilket är det ”normala” inom slöjd och kulturhantverkssektorn, står utan krisstöd.

I samband med utskick om tilldelning respektive avslag på ansökan passade NFH på att bifoga en enkät, för att ringa vilka som sökt och varför. Av de hittills inkomna svaren kan bland annat utläsas att

  • Närmare 30% av de sökande svarar att de sökt pengar hos NFH för att de inte ingår i andra bidragsgivares målgrupp.
  • 91% svarar att projektbidrag är den stödform de föredrar jämfört med stipendier, riktade fortbildningar och hjälp med nätverk/ branschorganisation.
  • 66% svarade att 30 tkr var ett rimligt projektbidragsbelopp som gör skillnad för utövaren.

Nämnden för hemslöjdsfrågor vill fästa regeringens uppmärksamhet på att enskilda företagare inom kulturarvsfältet, slöjdare och kulturhantverkare, fortfarande står utan riktat stöd och dessutom har mycket små möjligheter att söka bidragsmedel.

Med 1 miljon kr skulle ytterligare 33 professionella utövare inom kulturarvssektorn få ett stöd som skulle kunna göra skillnad under rådande kris.

Läs hela skrivelsen Med anledning av Omfördelning av stöd till fria kulturskapare Pdf, 91.1 kB.

Kontakt

Friedrike Roedenbeck, kanslichef
Nämnden för hemslöjdsfrågor