Sommarhälsning från Nämnden för hemslöjdsfrågor

En annorlunda och märklig vår helt präglad av den rådande coronapandemin har nu övergått till sommar och semestertider.

Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli har arbetat på distans sedan mitten av mars och det ser ut som vi kommer att fortsätta göra det även i höst. I arbetet fortsätter vi följa utvecklingen av pandemin och myndigheternas rekommendationer.

Omställningen till ett digitalt arbetssätt har tack vare bra lösningar hos vår värdmyndighet Tillväxtverket fungerat mycket väl. Under försommaren har Nämnden för hemslöjdsfrågor varit värdar för ett par tidigare planerade seminarier som nu kunde hållas genom videomötestjänster. Den stora konferensen för landets hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare i höst kommer också att genomföras digitalt.

Den globala pandemin påverkar hela samhället och Nämnden för hemslöjdsfrågor har arbetat med att kartlägga och uppmärksamma hur krisen slagit mot slöjd- och hantverkssektorn ekonomiskt. Två skrivelser har riktats till regeringen med anledning av detta med förslag; Förslag till åtgärd för stöd till slöjdföretagarna Länk till annan webbplats. och Stöd saknas till slöjdsektorn Länk till annan webbplats..

Den extra utlysning av projektmedel som gjordes i maj gav ett gensvar vi inte varit med om tidigare; mer än dubbelt så många ansökningar än vad som vanligtvis skickas in till oss. Resultatet har därför föranlett en kommande översyn över de former för stöd och utveckling som Nämnden för hemslöjdsfrågor bör arbeta med i fortsättningen.

Vi är också nyfikna på hur slöjdande och intresse för slöjd har påverkats av pandemin. Slöjdens betydelse i en tid då många är isolerade – vi tar gärna emot spaningar och fakta! Skriv gärna en rad till info@nfh.se

I mitten av augusti öppnar Nämnden för hemslöjdsfrågors ordinarie projektutlysning , mer information om det finns här på vår sida.

Till sist vill vi tipsa om podcasten Handgjort Länk till annan webbplats.. Utmärkt lyssning till sommarens slöjd och handarbete!

Ta hand om er och ha en fin sommar!