Höstens konferenser

Hösten närmar sig och med den flera konferenser samt Nämnden för hemslöjdsfrågors ordinarie projektutlysning inför 2021.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i dagarna deltagit i en digital samverkanskonferens tillsammans med regioner och samverkansrådets parter. Arrangör var Kulturrådet och konferensens tema ”Kulturlivet post-corona”. Av de strategiska samtalen att döma är samarbetsviljan och fokus på omställning och utveckling stark!

Projektbidrag att söka

Den 15 augusti öppnade den ordinarie projektutlysningen inför 2021 och den är öppen fram till 15 oktober. Om du är intresserad av att söka projektbidrag från oss finns information om det och tidigare beviljade projekt här på vår sida.

Årskonferens Strategisk slöjd

I slutet av september kommer Nämnden för hemslöjdsfrågor att nästan ett halvår förskjutet genomföra den årliga konferensen för landets hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare. Det sammanhållande temat för konferensen är Strategisk slöjd som syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt: att angripa hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utifrån ett slöjdperspektiv.
På grund av pandemin kommer konferensen att genomföras digitalt och planering för detta samt program pågår för fullt just nu.

Baltic Wool Conference

Den stora ullkonferensen Baltic Wool Conference Länk till annan webbplats. kommer också att genomföras digitalt i oktober. Baltic Wool Conference finansieras av Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor med Hushållningssällskapet som huvudman. Syftet med konferensen är att stärka kreativa näringar och ullindustri både regionalt och nationellt samt vara en mötesplats för utvecklande av kontakter runt Östersjön.

Kunskapsseminarium

Den 18 november genomför Nämnden för hemslöjdsfrågor sitt tredje Kunskapsseminarium riktat till regionala kulturchefer och tjänstepersoner inom hemslöjdsområdet. Inbjudan skickas ut så fort programmet är fastställt.

Fortsatt distansarbete

Kansliet på Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer fortsätta distansarbeta under hösten. Efter en brant inlärningskurva till de digitala mötesplattformarna tycker alla medarbetare att det fungerar riktigt bra.

Men vi är nyfikna på hur slöjdande och intresset för slöjd har påverkats av pandemin och alla ändrade förutsättningar. Vad har slöjden för betydelse i en tid då många är isolerade? Hör gärna av er!