Foto: Hemslöjdskonsulenterna Västarvet Broderiutmaningen Djur & odjur

Broderiutmaningen Djur & Odjur

Slöjdgemenskap på distans

Trots distansering och isolering har hemslöjdens snabba omställning till digital verksamhet under våren nått många och skapat gemenskap i den rådande pandemin.

Den intensiva våren har inneburit många snabba omställningar för de flesta kulturområden. All fysisk verksamhet ställdes in med kort varsel på grund av pandemin. Många professionella utövare drabbades och fick se hela årets planerade verksamhet avbokas över en natt. Dock har själva området hemslöjd lyfts under coronakrisen. Det är mångomvittnat att slöjd, att göra något med händerna, lindrar när det är oroligt. Och att slöjda har varit viktigare än någonsin det här året!

Kvalitativt, utvecklande - och digitalt

Genom en snabb omställning till digital verksamhet har hemslöjdsområdet lyckats hålla igång bra, kvalitativ och utvecklande verksamhet som har kommit många till del. Det har varit, och är, stor slöjdaktivitet i hela landet. Att slöjda tillsammans utomhus ingår i ”ordinarie verksamhet” men har under pandemin framstått i ny dager. Att göra tillsammans via webben kostar lite, men betyder mycket.

-Slöjd, antingen den utförs av professionella utövare, amatörer eller organiseras av konsulenter och föreningsliv präglas av dess ursprung, slugheten, det lösningsorienterade. Jag brukar ofta påpeka att slöjdområdet på ont och gott saknar institutioner. Under pandemin har slöjdens vana att ständigt omgruppera och ”laga efter läge” varit till nytta. Jag har med stor behållning sett livetäljning på Instagram, följt flera av de stora ”gemensamhetsprojekten” i sociala media men också sett grannar samlas i trädgårdar för att slöjda tillsammans.

Kanslichef Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Slöjdaktiviteter under pandemin

Här följer några exempel på slöjdaktiviteter som med stor framgång genomförts under pandemin.

Djur & Odjur - en broderiutmaning
Hemslöjdsföreningar- och förbund i Västra Götaland startade tillsammans med hemslöjdskonsulenterna broderiutmaningen Djur & Odjur. Projektet startade som en reaktion på effekterna av pandemin och uppmaningen att stanna hemma. Syftet var att skapa slöjdgemenskap på distans och stilla oro.

Foto: Hemslöjdskonsulenterna Västarvet: Elvakaffe med broderi via Zoom

Elvakaffe med broderi

Över 800 personer antog utmaningen och fick en lapp vitt kläde hemskickat för att på tre månader fylla den med broderi på temat Djur & Odjur. För att hålla ångan uppe skickade hemslöjdskonsulenterna på Västarvet regelbundet ut nyhetsbrev och deltagarna kunde även ses på digitalt elvakaffe med broderi.

De återsända lapparna har satts ihop av textilkonstnären Erik Torstensson till ett stort kollektivt verk. Deltagarnas fria tolkning har resulterat i broderier som tar ut svängarna med applikationer, stygn och färg.

Utställningen premiärvisas på Vänernmuseet 1–30 september och kommer därefter att turnera runt i landet. Länk till projektets webbsida. Länk till annan webbplats.

- Slöjd stillar oro. Det är både vetenskapligt bevisat och upplevt av oss som håller på. Två timmar i vävstolen eller vid hyvelbänken skingrar tankarna och lugnar nerverna. Nu svajar tillvaron och vi behöver slöjden mer än någonsin.

Webinarier med Sameslöjdstiftelsen
Sameslöjdstiftelsen erbjuder under den rådande pandemin webinarier med skickliga hantverkare inom olika områden. Två har genomförts under juli och augusti. Ytterligare tre är inplanerade till och med oktober. Sameslöjdstiftelsens webinarier Länk till annan webbplats. är kostnadsfria och öppna för alla intresserade.

Slöjdrutan - ett nätverk av slöjd
Våren 2020, mitt under pågående pandemi och social distansering, delade Jönköpings läns hemslöjdsförbund ut 100 tomma rutor till slöjdare med koppling till Jönköpings län. Slöjdarna har fyllt rutorna, helt efter eget huvud, med den teknik de behärskar eller föredrar. Alla rutor slöjdrutor har satts samman till en utställning som kommer visas på flera platser kommande år. Invigning är på Jönköpings länsmuseum 5–6 september. Utställningen Slöjdrutan – ett nätverk av slöjd Länk till annan webbplats. kommer också att visas digitalt från slutet av oktober.

Webbsidan Karantänslöjd
När så många evenemang ställdes in och många tvingades stanna hemma skapade hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland webbsidan Karantänslöjd Länk till annan webbplats. för att tipsa och inspirera. Här finns många slöjdtips, tips för digitala möten och en tipslista med podcasts att lyssna på under tiden man slöjdar.

Känner du till fler aktiviteter vi borde ta upp här – hör av dig!
info@nfh.se