Foto: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Digital Baltic Wool Conference

Nu tas ytterligare ett steg för att stärka den svenska ullnäringen. Den 8 - 9 oktober 2020 går startskottet för en årligen återkommande konferens som samlar ullföretagare, entreprenörer och innovatörer från länderna runt Östersjön, med Gotland i centrum.

Foto: Annkristin Hult

Konferensen vill skapa en nod för kunskap om ull, i syfte att utveckla en långsiktig företagsutveckling inom ullnäringen. Här ska marknad och produktion kopplas ihop med framtida användare i ett nybildat nätverk. I många av länderna, inklusive Sverige, pågår många spännande initiativ runt den lokala ullen. Kan vi gemensamt skapa plattformar för att bättre kunna använda den ull som inte kommer till användning? Vad kan vi lära av varandra? Konferensen är ett första steg till ett utökat samarbete och nätverkande i ullfrågorna runt Östersjön. Årets konferens ger exempel på intressanta initiativ från olika länder. Konferensen planerades att genomföras i fysisk form på Gotland, men blir nu digital.

Annkristin Hult, initiavtivtagare till konferensen och nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor:

-Sverige är ett litet ull-land, men med stora möjligheter. Intresset för hållbarhet, spårbarhet och lokal produktion ökar. Det handlar om slow-fashion, att köpa bättre kvalitet men mer sällan. Vi behöver nätverk för att hitta utvecklingsmöjligheter och stötta varandra. Runt Östersjön finns mycket kunskap, kompetens och erfarenhet som vi ser fördelar med att dela med varandra i samverkan. Gotland, med många får, tre spinnerier samt ett ulltvätteri är en självklar arena att ses på. Hållbarhetsperspektivet är starkt – varför ska vi köpa ull från andra sidan jordklotet när vi har den bästa kvalitén runt stugknuten?

Program och medverkande 8-9 oktober 2020

De två dagarna fylls med föreläsningar på två olika teman; Forskning och innovation samt Hållbar affärsutveckling.

Forskning och innovation:
Att uppfinna en ny fiber eller anpassa en redan befintlig fiber för rätt ändamål? Lyssna på Erik Blomberg från Fjällräven/Tierra, som berättar om företagets resa till att använda den grova, ibland litet vassa svenska ullen i sina produkter.

Lena Persson beskriver hur det tog 12 år att uppfinna en ny fårras – jämtlandsfåret, vars ull är lika mjuk som merino och kan användas för de mest kroppsnära plaggen.

Ave Matsin, rektor på Tartu Universitet, talar om hur spinneriet tog plats på universitetet och används i utforskandet och utvecklingen av kulturarvet och den estniska ullen.

Anneli Auranen från Aalto University beskriver sitt forskningsprojekt om återvunnen ull och hur den kan användas.

Hållbar affärsutveckling:
Sue Blacker
från Storbritannien beskriver hur hon byggt upp sitt företag genom att göra de allra bästa garnerna av den unika lokala ullen.

The Swedish Wool Initiative, en sammanslutning där drygt 20 svenska modeföretag gör en gemensam sak – att beställa 2 ton svensk ull och använda den i sina kommande kollektioner. Textilhögskolan i Borås, Filippa K och Svenska Fåravelsförbundet i samverkan.

Helena Hansson, doktorand vid HDK/Valand, Göteborgs universitet, summerar de olika projekten under temat ”To do more with less, with many”. Hur kan vi överföra utvecklingen i dessa projekt och koppla dem till FN:s globala hållbarhetsmål?

Utöver föreläsningarna finns utrymme för diskussioner och break-out-sessions, där deltagarna kan diskutera olika frågeställningar och presentera sig för varandra i grupper.

Anmälan senast 27 september

Görs via länk på www.balticwoolconference.com Länk till annan webbplats. Sista dag för anmälan är 27 september 2020.

Konferens 2021

Inför nästa år arbetar arrangörerna för att genomföra konferensen fysiskt i Visby under oktober 2021. Arrangörer av Baltic Wool Conference är Hushållningssällskapet på Gotland, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Gotland.

Nytt nätverk Baltic Wool Cooperation

Konferensen och samarbetet med olika organisationer är ett exempel på Nämnden för hemslöjdsfrågors strategiska arbete med ull inom området kulturella och kreativa näringar. Under 2021 arrangeras konferensen i samarbete med Baltic Wool Cooperation, ett nystartat nätverk med Estland och Polen med Hushållningssällskapet på Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor som projektparter.

Nätverket ska kartlägga resurser och kompetens inom ullområdet i Sverige, Åland, Finland, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Tyskland och Danmark och bilda ett nätverk för samverkan och kunskapsförmedling.

Kontakt

Annkristin Hult
nationell utvecklare vid Nämnden för hemslöjdsfrågor