Weave of the Month Club - Arianna Funk

Weave of the Month Club - Arianna Funk

Allt du behöver veta om företagande

Det finns behov av ökad kunskap om företagande och konsekvenserna av olika val vid start och drift av företag. Slöjd- och hantverkssektorn saknar branschorganisation vilket ställer högre krav på de enskilda företagarna.

Under våren har vi sett hur företagare inom slöjd- och hantverkssektorn drabbats av pandemins konsekvenser. I avsaknad av avtal har överenskommelser brutits och företagaren har stått utan ersättning, möjligheten att få statligt stöd har varit kopplat till företagsform eller SNI kod vilket satt krokben för många.

Det finns behov av ökad kunskap om företagande och konsekvenserna av olika val vid start och drift av företag. Slöjd- och hantverkssektorn saknar branschorganisation vilket innebär att de enskilda företagarna måste vara än mer pålästa i t ex frågor om prissättning och avtalsskrivning.

Kunskapen om företagandet behöver ökas hos företagarna, och offentliga organisationer och bidragsgivare behöver bättre förstå kulturföretagarnas villkor.

Allt du behöver veta om företagande

Konstnärsnämnden Länk till annan webbplats. har precis i dagarna givit ut en skrift med titeln Företagsplanering av konstnärliga företag. Du kan beställa den ifrån Konstnärsnämnden eller ladda ner den Länk till annan webbplats. (PDF).

Författare är Björn Lundén vilket borgar för att informationen i de olika kapitlen är tydligt och enkelt beskrivna. I denna skrift hittar du allt du behöver veta om ditt företagande! Skriften beskriver även hur din tillgång till socialförsäkringssystemet påverkas av ditt val av företagsform.

Prioritering av kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar kommer att prioriteras inom statlig och regional verksamhet framöver mot bakgrund av hur det fria kulturlivet drabbats. De många små företagen, inte sällan drivna av kombinatörer riskerar att slås ut och lämna sektorn.

Kultursektorn sysselsätter många människor genom den så kallade ”gigekonomin” och anställningarna är få. För ett långsiktigt hållbart kulturliv måste de fria aktörerna inom kultursektorn stärkas som företagare samtidigt som reglerna inom socialförsäkringssystemet behöver anpassas.

Kontakt

Friedrike Roedenbeck, kanslichef
Nämnden för hemslöjdsfrågor