7 kg järn - Projekt 2018 foto: Pea Sjölén

Projektansökningar inför 2021

Sista ansökningsdagen i oktober hade sammanlagt 81 ansökningar skickats in. Nu börjar läsning och bedömning av projektansökningar inför 2021.

De inskickade ansökningarna uppgick till ett sammanlagt belopp om cirka 6,6 milj kr.

Nu ska alla ansökningar beredas av oss på kansliet och av nämndens ledamöter. Beslut fattas av nämnden vid ett sammanträde i december.

Besked till samtliga sökande kommer i januari 2021.