Projekt #ödehusgardiner. Sara Kånåhols 2020

Projekt #ödehusgardiner. Sara Kånåhols 2020.

Dokumentation av gardiner i ödehus

Ett övergivet hus där gardinerna hänger kvar ser nästan mer övergivet ut. Trasiga gardiner påminner om förfallet, om att huset en gång varit älskat men inte längre är det. Sara Kånåhols ville genom projektet #ödehusgardiner skapa uppmärksamhet kring dessa kvarlämnade gardiner.

Sara Kånåhols var en av mottagarna av de extra projektbidrag som Nämnden för hemslöjdsfrågor utlyste tidigare i år. Under september och oktober 2020 genomfördes projektet #ödehusgardiner som en kampanj i sociala medier. 

Det huvudsakliga målet var att skapa uppmärksamhet kring gardiner i ödehus men även att väcka ett bredare intresse för inredningstextilier inom byggnadsvård. Den största delen av projektet var spridning i sociala medier men det framarbetades även en dokumentationsmall samt gjordes ett par besök i hus med gardiner som fått hänga kvar.

projekt #ödehusgardiner

Projektet hade också som mål att dokumentera en handfull gardiner i ödehus eller f.d. ödehus. Tack vare en stor spridning, både i sociala medier och i lokaltidningar kom många tips in om ödehus med bevarade gardiner att dokumentera. Ett viktigt kriterium var dock att ha tillåtelse av ägaren för att göra ett besök, vilket inte alltid har varit möjligt.

En dokumentationsmall har tagits fram för att skapa något som ligger kvar även efter projektet. Den består dels av en PDF, som går att fylla i steg för steg dels en handledningsfilm med samma struktur som PDF:en. Det finns även en kortare film som en introduktion till vad det innebära att dokumentera en gardin. Dessa finns tillgängliga på projektets webbsida Länk till annan webbplats. och YouTube Länk till annan webbplats..

Projektets framgångsfaktorer är att det nått ut relativt brett och genererat ett stort intresse. Responsen på projektet har varit väldigt positiv och många har uttryckt att detta initiativ har satt ord på en aspekt av slöjdvärlden som ofta missas. Projektets mål har uppnåtts i stor grad.

Förgängligheten har varit lockande för många men det har också funnits en viss önskan om att återskapa eller återställa gardinerna i nyskick. Detta kan i en fortsättning leda till en efterfrågan på handvävda gardiner.

Sara Kånåhols, Kulturlagret 2020
www.sarakanahols.se Länk till annan webbplats.

#ödehusgardiner på Instagram och Facebook:
www.instagram.com/explore/tags/ödehusgardiner/ Länk till annan webbplats.
www.facebook.com/hashtag/ödehusgardiner Länk till annan webbplats.


Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde en extra utlysning av projektmedel under våren 2020 riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. En fast summa om 30 000 kr kunde sökas för ett litet, avgränsat projekt att genomföras inom en begränsad tidsram under 2020.