Projekt Arkitektonisk slöjd 2020

Arkitektonisk slöjd

Projektet Arkitektonisk slöjd har undersökt slöjd som arkitektoniskt uttryck. Det är en arkitektur som inte är bestämd utan upptäckande. En direkt arkitektur som skapas där materialet finns. Ur handen, i skogen.

Arkitektonisk slöjd syftar till att tillgängliggöra slöjd för en mångfald av människor genom att förstora, förenkla, renodla och rumsligt placera en på platser som är öppna för alla. Arkitektonisk slöjd vill undersöka ur större slöjdade objekt genom en mängdverkan kan skapa rumslighet. Det är dessutom ett sätt att tillgängliggöra slöjd för en publik som annars inte skulle haft tillgång till den.

Inom projektet har flera fullskaliga skulpturer och objekt skapats och ställts ut på flera ställen Fengersfors Bruk och Form/Design Center i Malmö.

Vi vill sammanföra slöjd och handarbete med rumsskapande och rumsbyggande i utemiljö. Vi kallar detta för Arkitektonisk slöjd.

På grund av restriktioner till följd av Corona-pandemin har projektet blivit mindre deltagarbaserat än det var tänkt från början.

Projekt Arktitektonisk slöjd 2020

Personerna bakom Arkitektonisk slöjd har utbildats på Stenebyskolans utbildning Trähantverk och Möbelsnickeri och har tillsammans startat Hantverkskollektivet HIK och ingår även i konstkooperativet Not Quite på Fengersfors bruk i Dalsland.

Espen Hansen som sedan 2005 är finsnickare och har stor erfarenhet av att bygga utemiljöer och lekutrustning av trä. Espen är dessutom lärare på Stenebyskolans utbildning Trähantverk och Möbelsnickeri där han lär ut trähantverk med handverktyg och maskiner till studenter.

Chrisse Kuisma Karlsson som sedan 2010 är civilingenjör. Chrisse är dessutom svetsare och byggnadssnickare med betydande kunskap om större konstruktioner och byggande. Chrisse är också slöjdare med erfarenhet att hålla hantverksworkshops i metall och trä för såväl barn som vuxna.

Klara Isling som sedan 2011 är Landskapsarkitekt LAR/MSA och som har gedigen erfarenhet av att arbeta med rumslig gestaltning av utemiljöer med kompetens inom hållbar samhällsutveckling, med specialintresse för träbyggnation i utemiljö och med engagemang för ekosystemtjänster.

Projektet Arkitektonisk slöjd har undersökt slöjd som arkitektoniskt uttryck. Det är en arkitektur som inte är bestämd utan upptäckande. En direkt arkitektur som skapas där materialet finns. Ur handen, i skogen. Arkitektur är rummen där vi lever. Genom Arkitektonisk slöjd förs dessa rum närmare ett ursprung. Närmare rummens råmaterial. Närmare historien utan att vara historiserande. Uttrycket på det vi gestaltar talar om historia men är inte historia. Det vi skapar är samtida. Vi har tagit historiska tekniker och fört dem in i nutiden. Vi har gett dem nya uttryck, färg, form och andra funktioner.

Projekt Arkitektonisk slöjd 2020

Verken på bilderna är skapade av Chrissie Kuisma Karlsson, Espen Hansen och Klara Isling.

Projektet Arkitektonisk slöjd beviljades 50 000 kr i Nämnden för hemslöjdsfrågors ordinarie projektutlysning för 2020.

Kontakt
Heléne Wallin, handläggare
Nämnden för hemslöjdsfrågor