Projekt Smörhönan Fanzine. Foto Anna Bauer

Smörhönan Fanzine

Med Nämnden för hemslöjdsfrågors extra projektutlysning startade Anna Bauer fanzinet Smörhönan, om stickning och gemensamma kreativa processer. Målet med fanzinet är att lyfta lusten och tankarna i skapandet: skisserna, provlapparna, diskussionerna och gemenskapen.

Ett fanzine är en förkortning av engelskans fan magazine och är en amatörpublicerad/hemmaproducerad tidskrift utgiven av supportrar och fans, med andra lika hängivna som främsta målgrupp. Ett fanzine görs utan vinstintresse och utan annonser. Fanzines finns inom många olika intresseområden, men kanske främst inom punk och annan musik utanför allfartsvägarna och listplaceringarna. I en tid innan internet hjälpte fanzines till att sammanföra likasinnade och sprida kulturyttringen på gräsrotsnivå.

Smörhönan fanzine. Foto: Anna Bauer

Anna har i Smörhönan korsbefruktat formatet fanzine med stickning. Smörhönan är skapad på ett icke digitalt, analogt sätt, handens sätt med skrivmaskin, limstift, synål, sax. Tejp. Häftapparat. ”Old school”.

I Nämnden för hemslöjdsfrågors extra projektutlysning våren 2020 söktes medel för att göra två nummer. Inför det första numret gjorde Anna en efterlysning i sociala medier om att bidra med tankar, berättelser och bilder om den egna stickningen, med fokus på det egna skapandet. Uppropet skickades även till utvalda sticknätverk och podcasts som har möjlighet att nå ut brett.

Stickning har blivit något av en folkrörelse, med en fin gemenskap som gynnats av möjligheterna att mötas på olika digitala plattformar. Det finns en uppsjö av stickbeskrivningar att ladda ner, tutorials att lära av och andra stickare att inspireras av. Men jag märker, tex när jag har kurs, att många är väldigt osäkra på sin egen kreativitet och har svårt att lita på att det man hittar på själv duger. Motivationen bakom mycket av det jag håller på med handlar om att inspirera, sänka trösklar och få människor att våga släppa sargen och ge sig ut på hal is.

Smörhönan fanzine. Foto: Anna Bauer

Det första numret av Smörhönan kom ut i början av september med tema ”Start me up!” och fokuserade på inspiration och början av ett projekt.

Det andra numret kom i slutet av oktober 2020 och hade tema ”Hjälp jag har kört fast!”

Alla som bidrog till fanzinet fick varsitt exemplar skickat. Övriga intresserade fick ett nummer mot att de skickade ett frankerat kuvert med adress. Från och med nummer två kostade fanzinet 60 kr för att täcka tryckkostnad och porto. Smörhönorna tog slut fort och många som hörde av sig för sent blev utan.

Smörhönor är även skickade till utvalda stickpoddar och några journalister som skriver om slöjd. Smörhönan finns som PDF att ladda ned från Annas webbsida. Länk till annan webbplats.

Överlag är jag överväldigad över det fina mottagande som fanzinet fått, och jag har haft väldigt roligt när jag gjort det. Det känns lustfyllt och lättsamt, samtidigt som jag försöker lyfta de intressanta och viktiga aspekter i hantverket som annars kanske ofta förbises: det som händer under själva görandet, i processen. Att sammanföra stickare och göra något tillsammans känns också som en positiv kraft, i synnerhet i dessa pandemitider. Smörhönans framtid är ljus. Jag tänker fortsätta ge ut Smörhönan, nästa nummer planeras komma under våren 2021. Nummer 3 har tema Samkväm och stickhyfs och fokuserar på det sociala kring stickningen. Några bidrag har redan trillat in.

Smörhönan Fanzine. Foto: Anna Bauer

Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde en extra utlysning av projektmedel under våren 2020 riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. En fast summa om 30 000 kr kunde sökas för ett litet, avgränsat projekt att genomföras inom en begränsad tidsram under 2020.

Kontakt
Helene Wallin, handläggare
Nämnden för hemslöjdsfrågor