Slöjdutställning Liljevalchs 2012. Foto: H Wallin

Omsättningsstöd till enskilda företagare

Regeringen har beslutat om stöd till enskilda företagare som på grund av pandemin drabbats av minskad omsättning i företaget.

Omsättningsstödet innebär ersättning upp till 75% av förlorad omsättning. För att ta del av stödet måste föregående års omsättning varit minst 200 000 kronor.

Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Föregående års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd.

Ansökan görs i Boverkets e-tjänst Länk till annan webbplats..  Beslut fattas av Länsstyrelserna Länk till annan webbplats. och betalas ut av Boverket.

Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  •  juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referens-perioden 2019

Du kan få stöd på totalt 120 000 kronor.

Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att beloppsgränsen för att få söka stödet är för högt då den genomsnittliga nettoomsättningen för enskilda näringsidkare inom konstnärlig/kulturell verksamhet är 129 000 kr.