Tråd som tråd - ett smidesprojekt. Foto: Linnea Lindgren - Ferrum Borealis

Tråd som tråd - ett smidesprojekt

Knyppling; skirt och vitt. Järnsmide; smutsigt och svart. Smidesprojektet Tråd som tråd ville undersöka vad som händer när en korsbefruktning görs av de två med knypplingens teknik som bas och smidets material och skala.

Under september och oktober 2020 genom fördes projektet Tråd som tråd, ett undersökande projekt om att smida en textil teknik. Linnea Lindgren - Ferrum Borealis Konst- och brukssmide, var en av mottagarna av de extra projektbidrag som Nämnden för hemslöjdsfrågor utlyste tidigare i år.

Tråd som tråd - ett smidesprojekt hade som huvudsakligt mål att undersöka hur knypplingens teknik fungerar och hur den kan appliceras på järnsmide, men även att försöka lyfta fram knypplingen med hjälp av en slöjdforms vars tillverkningssätt i allmänhet uppfattas som spektakulär att se på.

Tråd som tråd - ett smidesprojekt. Foto Ferrum Borealis Linnea Lindgren

Projektet inleddes med självstudier i knyppling som teknik, då planerat studiebesök på Knypplingsmuseet i Vadstena fick ställas in på grund av Covid-19. Information om knyppling inhämtades från klipp på Youtube, biblioteksbesök samt privata samtal med knypplingskunnig över Skype. Inlärningen hade blivit effektivare om planerade studiebesök eller möjlighet att gå en knypplingskurs hade kunnat genomföras då det är svårt att hitta lättfattliga instruktioner för att lära sig knyppla på egen hand.

De första praktiska självstudierna utfördes i ursprungsmaterialet lingarn, med fokus på att undersöka olika stygnkombinationer för att se om någon av stygnen var mer eller mindre lämpad för applicering på järn. Därefter skedde tester i mindre skala innan en värmetålig ”knyppeldyna” med förberedda hål för ”nålar” att knyppla med järntrådar.

Hela slutknypplingen filmades och klipptes ihop till en time-lapse.

Med de testade stygnen som bas är slutsatsen att knyppling och smide är en trevlig kombination att arbeta med. Visst extrajobb upptod då det inte är lika lätt att böja undan de trådar som inte är aktiva för tillfället, vilket gör det svårare att hålla rätt på sina aktiva arbetspar.

I övrigt är slutinsikten att som teknik är knypplingen otroligt komplex och kräver mer erfarenhet och vägledning för att kunna skapa ett större mönster.

Tråd som tråd - ett smidesprojekt. Foto Ferrum Borealis Linnea Lindgren

Materialmässigt kan det vara ett alternativ att gå ner i trådtjocklek, för att få plats med ett mer avancerat mönster som åskådaren har lättare att känna igen som en spets.

Bilder på dyna och närbild på varmknypplingen delades på Instagram (@ferrumborealis), och fick ungefär 170-260 likes per bild. Men engagemanget i kommentarsfältet visade på stor nostalgi inför knypplingen som hantverk, med tydliga indikationer på att det är starkt förknippat med äldre kvinnliga släktingar.

Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde under våren 2020 en extra utlysning av projektmedel under riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. En fast summa om 30 000 kr kunde sökas för ett litet, avgränsat projekt att genomföras inom en begränsad tidsram under 2020.

 

Kontakt: Helene Wallin, handläggare