Förstudie Svensk Tweed - Stefan Moberg

Svensk tweed

Förstudien Svensk Tweed har under året undersökt förutsättningarna för ett tweedgarn spunnet av svensk ull, för att väva ett svenskt tweedtyg. Dock är det en både lång och stor process att ta fram ett nytt garn och en ny textil.

Handvävaren Stefan Moberg Länk till annan webbplats. älskar att väva i ull och speciellt de tyger som kallas tweed. I ljuset av uppgifter om att det mesta av den svenska ull som produceras slängs, bränns upp eller grävs ned sökte Stefan Moberg projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor till förstudien Svensk Tweed. Syftet var både att bidra till användning av den unika svenska ullen och skapa ett tyg som utgår från de förutsättningar som finns här.

Viktigt för projektet har varit äldre tiders fokus på hållbarhet i textilier, där sökande efter ett så mjukt tyg som möjligt inte alltid har varit i fokus. Genom att titta mer på de lite ”grövre” ulltyperna kan ett mer hållbart och slitstarkt tyg tas fram, vilket också är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tidigt under våren 2020 förankrades idén om att spinna ett svenskt tweedgarn hos Wålstedts Ullspinneri i Dala-Floda. Utbrottet av coronapandemin har påverkar flera delar av projektet, bland annat resor och studiebesök. Men under sommaren kom ett online-möte med Wålstedts Ullspinneri, Ullkontoret Gotland och ullexpert Alan Waller till stånd. Där diskuterades olika sorters ull och dess karaktär, samt hur dessa skulle kunna tänkas på- eller samverka i ett spunnet garn. Tillgänglighet av de olika ulltyperna togs också i beaktning. Fyra olika ullsorter; Gute, Gotland, Leicester och Värmland, köptes in och arbetet med fiberblandning påbörjades tillsammans med Wålstedts Ullspinneri. Ett antal olika blandningar kardades samman och prover spanns för hand för att komma fram till en blandning som var optimal.

Förstudie Svensk Tweed. Stefan Moberg 2020

Under hösten påbörjades arbetet med färgning och blandning av olika färger i kardningsprocessen; fem olika färgbaser kardades ihop enligt olika ”recept” för hand. Återkoppling till recepten kommer längre fram göras i spinneriet, för att se om det går att reproducera i de stora maskinerna i spinneriet.

Förstudie Svensk Tweed. Stefan Moberg 2020

En svårighet som uppdagats under projektets gång är att det är en ganska lång och komplex process att ta fram ett garn och en textil ”från scratch”. En egentlig bedömning kan inte ske förrän en fiberblandning har gjorts, ullen har kardats, garnet har spunnits och sedan vävts till en textil som efterbehandlats. Detta gör det till en väldigt lång process, där den viktigaste informationen inte går att få förrän i slutet.

Nya insikter har varit att det är en väldigt lång och stor process att ta fram ett nytt garn och en ny textil. Dock har utvecklingsarbetet av ett svenskproducerat tweedgarn kommit en bra bit på väg, samt kunskap och medvetenhet om den unika svenska ullen har spridits både inom Sverige och internationellt, mycket tack vare sociala medier.

@stefanmobergtextiles

#swedishtweedproject #svensktweed


Förstudien Svensk Tweed beviljades 50 000 kr i Nämnden för hemslöjdsfrågors ordinarie projektutlysning för 2020.

Kontakt
Heléne Wallin, handläggare