Från filmad visning av utställningen Slöjdvägar. Dorte Gottlieb 2020

Om slöjdestetik och slöjdens olika publiceringsformer

Den 3 december genomfördes Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga kunskapsseminarium riktat till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och aktörer inom hemslöjdsområdet. I år samlades ett femtiotal deltagare runt frågor om slöjdens olika publiceringsformer och slöjdestetik.

Nämnden för hemslöjdsfrågors kunskapsseminarium den 3 december handlade i år om slöjdestetik och slöjdens olika publiceringsformer. Seminariet hölls på en digital mötesplattform och samlade drygt 50 deltagare från hela landet.

Under ledning av Gunilla Kindstrand samtalade Mikael Löfström och Malin Vessby om slöjdestetik, utgångspunkter var utställningen Slöjdvägar och tidningen Hemslöjd. I samtalet om publiceringsformer gav Zandra Ahl och Heléne Wallin exempel på hur slöjd publiceras i det offentliga rummet, i poddar, fanzines etc .

Frågor som kom upp i samtalen var: Finns det en slöjdestetik? Vad har utställningen Slöjdvägars curatorer letat efter? Slöjden som förekommer i tidningen Hemslöjd kan ses som både samtida och tankeväckande – har denna estetik i sig ett meddelande? Hur publicerar sig slöjd? Av vem och var analyseras och diskuteras slöjd?

Samtalen landade i vikten och behovet av en av mångfald publiceringsformer och hur curatorer och recensenter skulle kunna bidra till en fördjupning och förståelse samt levande diskussion om områdets ämnesutveckling.

Film om Slöjdvägar. Som förberedelse till seminariet fick alla deltagare se en ca 30 minuter filmad visning från sommarens stora slöjdutställning Slöjdvägar i Bodafors, Småland.


Artikel "Fint porträtt på Slöjdsverige i utställningen Slöjdvägar" Länk till annan webbplats., Kurbits.nu 4 september

Frida Engström KURBITS artikel om Slöjdvägar Länk till annan webbplats.

Medverkande 3 december 2020
Gunilla Kindstrand. Kulturjournalist och dagens moderator.
Mikael Löfström. Inredningsarkitekt/formgivare SIR/MSA, tidigare professor vid Carl Malmsten Furniture Studies. Curator utställningen Slöjdvägar.
Malin Vessby. Chefredaktör för tidningen Hemslöjd.
Zandra Ahl. Konsthantverkare, tidigare professor vid Konstfack och rektor på Beckmans. Vice ordförande i Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Heléne Wallin. En av rösterna bakom stickpodcasten Nördic Knitting. Till vardags handläggare på Nämnden för hemslöjdsfrågor.