Utställning Älskade korg 2020 (beskuren), projekt Korgen lyfter

Från utställningen Älskade korg (beskuren)

Korgslöjd på Folk och Kultur

Projektet Korgen lyfter medverkar på årets upplaga av Folk och Kultur 10-12 februari.

I ett digitalt seminarium kring korgslöjdens förutsättningar i framtiden medverkar hemslöjdskonsulenterna Helena Åberg och Sofia Månsson, korgslöjdare Katarina Åman och kanslichef Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samtalen leds av kulturjournalist Gunilla Kindstrand.

Hur ser framtiden ut för morgondagens korgslöjdare?

Kunskapen att tillverka korgar är en del av vårt immateriella kulturarv. I Sverige har vi haft en rik korgtradition både vad gäller material, teknik och geografisk spridning. Det vittnar inte minst våra museisamlingar om. Det finns ett växande intresse för korg och korgar samtidigt som vi ser att återväxten på korgslöjdare minskar.

Länshemslöjdskonsulenterna i Skåne, Sörmland och Östergötland arbetar i ett gemensamt flerårigt projekt, Korgen lyfter Länk till annan webbplats., för att stärka och lyfta korgkunskap på flera plan. Hur kan vi arbeta med att korgslöjdande på profesionell och hobbynivå ska öka? Kan dokumentationer, korgupprop, utbildnings-, inspirations- och kunskapsinsatser vara en väg framåt?

Programpunkten genomförs med stöd av Sörmlands museum och Nämnden för hemslöjdsfrågor och är en del av projektet Korgen lyfter.

Folk och kultur program 2021 Länk till annan webbplats.