Foto: Mats Pallin

Göra allt möjligt

Hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet – ny rapport från Kulturrådet.

Rapporten bygger på en enkät från 2019 och presenterar hur 20 regioner och 200 konst- och kulturverksamheter som får stöd genom kultursamverkansmodellen arbetar med frågor som rör breddat deltagande i kulturlivet.

Främjande av hemslöjd

Ett sextiotal slöjdkonsulenter och utvecklare med region, länsmuseum eller ideell hemslöjdsförening som huvudman utgör ett nätverk över hela landet. Konsulenternas arbete utgår ofta från immateriellt kulturarv i form av arbete med traditionella tekniker och material. På sidan 90-95 i rapporten sammanfattas enkätsvaren rörande hemslöjdfrämjande verksamhet – svar skickades in från 18 verksamheter.

Läs rapporten Göra allt möjligt (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.