Av den bästa ullen

Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor webinariet Av den bästa ullen med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.

Webinariet innehöll ett flertal föreläsningar, panelsam­tal och gruppdiskussioner och var uppdelat i olika delar.

Svensk ull utomlands – vad är det som lockar?
Om storytelling och kontakter på en internationell marknad

Att utmanas av en fiber
Att utnyttja fiberns allra bästa egenskaper

Tillbaka till framtiden
Att utforska och återskapa ett garn eller en väv från förr – insikter och lärdomar

Det går fortfarande att ta del av de medverkandes presentationer (7-10 minuter).

Dessutom medverkade representanter från Wålstedts ullspinneri, Karlbergsgården, Gotlands spinneri, Klippan yllefabrik och Märta Måås Fjetterström under programpunkterna Rätt kvalitet till rätt användningsområde och Att spinna det bästa garnet.

Här finns en sammanfattning av webinariet.

Kontakt:
Annkristin Hult, nationell utvecklare