Nationellt korgupprop

Projektet Korgen lyfter och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar kunskapen om att tillverka korgar i Sverige.

Tillverkar du korgar? Känner du någon som tillverkar korgar? Har du en korg där du känner till historien om vem som tillverkat den? Kanske vet du lite om hur det gick till?

Projektet Korgen lyfter Länk till annan webbplats. och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar hur kunskapsläget ser ut i Sverige när det gäller kunskapen om att tillverka korgar. Det gör vi för att vi vill stärka och dokumentera korgslöjden och korghantverket i Sverige. Vi vill veta hur många som ägnar sig åt korgtillverkning och vilka olika typer av korgar som tillverkas. Det är också intressant att fånga levande minnen kring korghantverket.

Kunskapen att tillverka korg är ett av världens äldsta hantverk och ett immateriellt kulturarv värt att tryggas och bevaras. Korguppropet är ett led i det svenska arbetet med UNESCOs konvention om att synliggöra och utveckla immateriellt kulturarv. Nämnden för hemslöjdsfrågor är den myndighet som ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap inom konventionen.

Korgen lyfter är ett projekt som drivs av hemslöjdskonsulenter i Östergötlands, Skånes och Sörmlands län med bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet.

Korguppropet!

Vi söker kontakt med dig som själv tillverkar eller har tillverkat korgar på professionell nivå eller hobbynivå. Vi söker också dig som har en intressant historia att berätta om korgtillverkning. Kanske har en äldre släkting tillverkat korgar eller någon du känner, där du sett hur det gått till. Hör av dig till oss om något av det här stämmer.

På sidan Korgen lyfter finns länk till frågorna och hur du kan skicka in dina svar: Nationellt korgupprop Länk till annan webbplats.

Under 2021 kommer materialet sammanställas och redovisas under 2022 på olika sätt.

Vi som arbetar med korguppropet är:

Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor
friedrike.roedenbeck@nfh.se
tel 08- 681 65 51

Sofia Månsson, projektledare och länshemslöjdskonsulent Skånes Hemslöjdsförbund sofia.mansson@hemslojd.org

Disa Bennich, vik. projektledare Östergötlands läns hemslöjdsförening disa.bennich@hemslojdeniostergotland.se

Helena Åberg, projektledare Sörmlands museum helena.aberg@regionsormland.se