Jönköpings läns museum 2009. Foto Heléne Wallin

Projektansökningar inför 2022

Nu börjar läsning och bedömning av de projektansökningar som skickats in till Nämnden för hemslöjdsfrågor inför 2022.

Under årets ansökningsperiod skickades 78 ansökningar in till ett sammanlagt belopp om cirka 7,1 milj kr.

Nu ska alla ansökningar beredas och läsas av kansliet och nämndens ledamöter. Beslut om beviljande fattas av nämnden vid ett sammanträde i december.

- Det har varit otroligt intressant och roligt att vi under 2021 kunnat göra tre utlysningar och att kunna se vilken bredd och djup det finns i det hantverkliga görandet - antingen det handlar om kulturarv eller samtida slöjd, säger kanslichef Friedrike Roedenbeck.

Besked om ansökan beviljats kommer i januari 2022 och redovisning ska göras senast 1 november samma år. Tidsramarna innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader

Läs mer om att söka projekt från Nämnden för hemslöjdsfrågor.