Pop-up Studio Supersju, 2018

Projekt "Pop-up Studio Supersju", 2018

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Capellagården, Transit och Artifex släpper en rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp.

Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Den bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning. 

Rapporten Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar beskriver på ett tydligt och okomplicerat sätt den skapande kärnans utmaningar som företagare och mottagare av stödinsatser. Utöver synliggörandet av soloföretagare och kombinatörer med enskild firma så lämnar de tre inkubatorerna handfasta förslag till åtgärder som skulle kunna ha stor positiv inver­kan på kulturskapares möjligheter att driva sina verksamheter. Förslagen riktas till offentlig sektor som uppmanas att kroka arm i sina strävanden att skapa bättre förutsättningar för den skapande kärnan.

Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar ska lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren i sitt företagande, utifrån sina behov.

Projektet pågår till 2023 och drivs av Capellagården, Artifex och Transit Kulturinkubator med finansiering från Region Kalmar.

Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar Pdf, 311.4 kB. (PDF)