Gisslause lammgård (beskuren). Foto Jan Broda

Gisslause lammgård. Foto Jan Broda

Inspirerande internationell ullkonferens

Under två dagar möttes ett åttiotal deltagare från 15 olika länder för att diskutera affärsmöjligheter och utbyta erfarenheter kring lokal ull i området runt Östersjön när Baltic Wool Conference genomfördes för andra året.

Baltic Wool Conference 7-8 oktober 2021
Konferensen var digital men i år utökad med en fysisk utflyktsdag på lördagen den 9 oktober. Även förra årets konferens, den första i ordningen, tvingades bli digital. Arrangörer var Gotland Grönt Centrum med Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) och Region Gotland som samarbetspartners.

Temat för årets konferens var Collaboration is key. Efter inledningstal av Friedrike Roedenbeck, NFH och Peter Lindvall, Region Gotland följde föreläsningar under två förmiddagar med diskussioner och gruppsamtal efter lunch.

Med inspel och inspiration från de nordiska länderna, Baltikum, Nya Zeeland och Australien vill konferensen peka på möjligheter att använda ull på olika sätt. Och även skapa kontakter och förståelse för de utmaningar vi står inför vad gäller t.ex. hållbarhetssaspekter från olika perspektiv. Vi ser fördelarna med det digitala formatet, vilket ger fler möjlighet att delta från hela världen.

Deltagarnas kommentarer vittnar om behovet av möten som detta, även om vi alla ser fram emot att ses fysiskt nästa år. Nätverkandet i de olika grupperna har varit värdefullt och gett så gott som alla deltagare nya kontakter och idéer att gå vidare med – vilket blir intressant att följa upp framöver. Att inspirera till nya samarbeten är ett av huvudsyftena med konferensen, liksom att sprida kunskap från pålästa föreläsare från olika perspektiv. Formatet på konferensen landade också helt rätt, en lagom mix av föreläsningar och gruppsamtal. Vi ser att de flesta länder står inför liknande utmaningar och behov, vi har många gemensamma frågor att lösa. Vi konkurrerar inte med varandra, utan samverkar!

Sammanfattning av konferensens programpunkter Pdf, 176.4 kB. (PDF)

Programme 2021 - Baltic Wool Conference Länk till annan webbplats.

Varför en ullkonferens?
Annkristin Hult och projektledare Fia Söderberg presenterar årets konferens.