Foto Heli Björkman

Foto Heli Björkman

Viktiga datum för att söka och redovisa projekt

Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning om större projekt inför 2023 kommer vara öppen mellan 3- 28 oktober 2022. De projekt som genomförs i år ska redovisas i höst.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer samt bidra till en mångfald av slöjd.

Sök projektbidrag 3-28 oktober 2022

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk. Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Du kan söka pengar till en förstudie eller ett flerårigt projekt - läs mer om Att söka projektbidrag Länk till annan webbplats..

Viktiga datum för redovisning av pågående projekt

Beviljat stöd inom Vårutlysning 2022 ska redovisas senast 14 oktober 2022.

Större projekt som genomförs under 2022 ska redovisas senast 1 november 2022.

Läs mer under Redovisa projekt. Anvisningar kommer även att meddelas alla projektägare efter sommaren.